Här får du parkera tunga transporter

Parkering eller annan uppställning av tung lastbil, buss, traktor, släpfordon och efterfordon får inte pågå på gator, vägar eller annan uppställningsplats under längre tid än högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag.

Det finns dock gator och vägar som är upplåtna för parkering av lastbil, buss, traktor och släpfordon och efterfordon under en tid av högst 72 timmar i följd såvida inget annat anges genom vägmärke.

Här får du parkera enligt ovan:

(Du når respektive lokal trafikföreskrift genom att klicka på länkarna.)

Om du kör farligt gods gäller särskilda regler som du kan läsa mer om här.