Offentliga lokaler och hygienlokaler

Vissa verksamheter ska anmälas till miljöförvaltningen innan de startar. Syftet är att vi ska få möjlighet att ge råd, upplysningar och ställa de krav som kan behövas ur hälsoskyddssynpunkt. Kraven kan röra ventilation, ljudnivå eller hygien.

Exempel på verksamheter som måste anmälas till miljöförvaltningen är:

  • Badhus och bassänger
  • Hygieniska behandlingslokaler, det vill säga verksamheter som innebär risk för blodsmitta (exempelvis tatuering, fotvård, piercing, permanent make-up och akupunktur)
  • Skolor, förskolor och liknande
  • Solarier

Är du osäker på om du behöver anmäla just din verksamhet? Kontakta miljöförvaltningen.