Lantbruk och odling

Lantbruk, frilandsodlingar och växthus i Helsingborg ska drivas på ett sätt som värnar den miljö de är beroende av och skyddar människors hälsa. Därför gör miljöförvaltningen tillsyn och kontrollerar hur verksamheter hanterar till exempel gödsel, avfall och växtskyddsmedel. På de här sidorna kan du läsa mer om de regler och tillstånd som gäller din verksamhet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?