Ersättningsnivåer

Här hittar du ersättningsnivåer enligt budget för 2018 för förskolor/familjedaghem i alternativ regi, pedagogisk omsorg, fristående grundskolor inklusive skolbarnsomsorg och obligatorisk grundsärskola samt fristående gymnasieskolor/gymnasiesärskolor.

Ersättningsnivåer enligt budget för 2018. (pdf 1,24 mb).