Hygieniska behandlingsverksamheter

Planerar du att till exempel starta en piercing- eller tatueringsstudio eller en fotvårdssalong i Helsingborg? Tänk på att anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen. 

Behandlingar hos verksamheter med skärande eller stickande verktyg som till exempel skalpell, akupunkturnål, injektionsnålar, piercing, microneedling eller lansett, innebär en ökad risk för blodsmitta. Därför är du skyldig att anmäla dessa verksamheter till miljöförvaltningen.

Om personen som ansvarar för den anmälningspliktiga verksamheten däremot är legitimerad sjukvårdspersonal (exempelvis läkare, sjuksköterska, fysioterapeut eller naprapat), så ska verksamheten istället anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Om flera verksamheter med stickande eller skärande redskap delar eller vill dela samma lokal, ska varje verksamhet lämna in en anmälan för sig. Ambulerande verksamheter som utför behandling hemma hos kunden eller på till exempel en mässa ska anmälas till den kommun där lokalen för rengöring finns. Du bör också informera övriga kommuner som du är verksam i.

Om du ska flytta en anmälningspliktig verksamhet till en ny lokal eller adress ska det också anmälas i god tid till miljöförvaltningen.

Boka förhandsinspektion av lokalen

Kontakta gärna miljöförvaltningen redan när du planerar din verksamhet. Då kan vi i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning och inredning för din lokal.

Det finns möjlighet att få en förhandsinspektion av en tilltänkt lokal under förutsättning att du redovisar en ritning eller skiss över hur du tänkt utforma lokalen. Tänk igenom var du kan ha behandlingsplats, utrymme för rengöring av redskap, städutrymme, samt var vasken för handtvätt, rengöring, städ- och eventuellt fotbadsvatten ska vara. Kontrollera också vilken ventilation lokalen har, var till- och frånluftsdon sitter. De här uppgifterna ritar du sedan in på din skiss.

Om du efter inspektionen väljer att gå vidare och anmäla din verksamhet ingår denna förhandsinspektion i anmälningsavgiften. I annat fall får du betala en timavgift.

Så här gör du anmälan

Anmälan ska vara skriftlig och verksamheten får starta tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inget beslut meddelats tidigare.

För anmälan får du betala en anmälningsavgift på sex timmar. Tar handläggningen betydligt mindre tid, exempelvis på grund av enkel behandlingsmetod, kan avgiften bli lägre. Kontakta Kontaktcenter för att få information om aktuell timavgift.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för att anmäla hygienisk behandlingslokal

Om du startar verksamheten utan att anmäla detta till miljöförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Behandlingar utan stickande och skärande redskap

Om du inte använder dig av stickande eller skärande redskap, behöver du inte anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen. Vi kan dock komma att utföra tillsyn av verksamheten ändå, vid tillsynkampanjer eller efter klagomål. Du betalar i så fall en timavgift för den handläggningstid vi behöver lägga på ditt ärende.

Klicka här för att ladda ner informationsbladet om rutiner och egenkontroll för hygieniska verksamheter som inte har anmälningsplikt.

Försäljning och användning av kosmetiska produkter

Säljer eller använder du kosmetiska produkter i din verksamhet, så har du ett ansvar även för dessa produkter. Var därför noga med vilka produkter du väljer.

Klicka här för att ladda ner informationsbladet om kosmetiska produkter.