Hygieniska behandlingsverksamheter

Planerar du att till exempel starta en piercing- eller tatueringsstudio eller en fotvårdssalong i Helsingborg? Tänk på att anmäla din verksamhet till miljöförvaltningen. 

Hygieniska behandlingar hos verksamheter som använder skärande eller stickande verktyg till exempel skalpell, akupunkturnål, piercingverktyg eller lansett, innebär en ökad risk för blodsmitta. Därför är dessa anmälningspliktiga. Även microneedling där mikroskopiska nålstick görs i huden måste anmälas innan start. Om flera verksamheter med stickande eller skärande redskap delar eller vill dela samma lokal, ska varje verksamhet lämna in en anmälan för sig. Ambulerande verksamheter som utför behandling hemma hos kunden eller på till exempel en mässa ska anmälas till den kommun där lokalen för rengöring finns. Du bör också informera övriga kommuner som du är verksam i. Om du ska flytta en anmälningspliktig verksamhet till en ny adress ska det också anmälas i god tid till miljöförvaltningen.

Tillsyn kan ske efter klagomål

De verksamheter som inte använder sig av stickande eller skärande redskap behöver heller inte anmälas. Vi kan dock komma att utföra tillsyn av din verksamhet ändå, men det sker främst efter klagomål. Du betalar i så fall en timavgift för den handläggningstid vi behöver lägga på ditt ärende. Är klagomålet ogrundat tar vi inte ut någon avgift.

Säljer eller använder du kosmetiska produkter i din verksamhet så har du ett ansvar även för dessa produkter.

Klicka här för att ladda ner infobladet om rutiner och egenkontroll för hygieniska verksamheter som inte har anmälningsplikt.

Klicka här för att ladda ner infobladet om kosmetiska produkter.

Klicka här för att komma till e-tjänsten för att anmäla hygienisk behandlingslokal

Så här gör du anmälan

Anmälan ska vara skriftlig och verksamheten får starta tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inget beslut meddelats tidigare.

Till anmälan ska du bifoga ritningar över lokalerna samt uppgifter på vilken typ av ventilation och vilka luftflöden som finns i lokalen. Ju mer uppgifter om verksamheten och lokalen du bifogar din anmälan, desto fortare kan handläggningen ske. I samband med att verksamheten anmäls kommer en miljöinspektör att besöka verksamheten.

Om du startar verksamheten utan att anmäla detta till miljöförvaltningen kan du få betala en miljösanktionsavgift.

Boka förhandsinspektion av lokalen

Kontakta gärna miljöförvaltningen redan när du planerar din verksamhet. Vi kan då i ett tidigt skede komma med synpunkter och råd om utformning och inredning.

Det finns möjlighet att få en förhandsinspektion av en tilltänkt lokal under förutsättning att du redovisar en ritning/skiss över hur du tänkt utforma lokalen.

Tänk igenom var du kan ha behandlingsplats, utrymme för rengöring av redskap, städutrymme samt var vasken för för handtvätt, rengöring, städ- och eventuellt fotbadsvatten kan sitta. Kontrollera också vilken ventilation lokalen har, var till- och frånluftsdon sitter.

Om du efter inspektionen väljer att gå vidare och anmäla din verksamhet ingår denna förhandsinspektion i anmälningsavgiften. I annat fall får du betala en timavgift.