VA-utsättning (kommunens ledningar)

När du ska gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar finns. Annars riskerar du att skada dessa ledningar. Vid en VA-utsättning visar vi dig var kommunens ledningar går och du kan också beställa en karta som visar var ledningarna finns, fram till fastighetsgränsen.

Det är viktigt att du vet var ledningarna går innan du börjar gräva, oavsett om du ska gräva själv eller anlita en grävfirma. Trasiga ledningar kan orsaka allvarliga störningar när det gäller vatten och avlopp, elförsörjning, internet samt telefoni. Du kan bli skadeståndsskyldig om du skadar ledningar när du gräver.

Förutsättningar

När du ska gräva på allmän mark behöver du ha ett grävtillstånd med tillståndsnummer innan du beställer VA-utsättning. Saknar du tillstånd kan du läsa mer och hämta ansökningsblankett för grävningstillstånd här.

Utförande

Vi utför VA-utsättningar enligt överenskommelse.

Omfattning

Gäller endast kommunens ledningar inom hela kommunen. Gäller inte inom privata fastigheter.

Referenssystem

Plan: Sweref 99 13 30
Höjd: RH 2000

Kostnad

Gratis

Beställning

Mer information

Kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon: 042-10 50 00, eller stadsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet, e-post: kartomat@helsingborg.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00