VA-utsättning

När du ska gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar finns. Annars riskerar du att skada dessa ledningar. Vid en VA-utsättning visar vi dig var ledningarna går och du kan också beställa en karta som visar var ledningarna finns.

Det är viktigt att du vet var ledningarna går innan du börjar gräva, oavsett om du ska gräva själv eller anlita en grävfirma. Trasiga ledningar kan orsaka allvarliga störningar när det gäller vatten och avlopp, elförsörjning, internet samt telefoni. Du kan bli skadeståndsskyldig om du skadar ledningar när du gräver.

Du kan beställa VA-utsättning via en e-tjänst

Via vår e-tjänst VA-utsättning kan du utan kostnad beställa kartunderlag som visar vatten- och avloppsledningar. Om kartunderlaget inte är tillräckligt kommer vår personal ut och markerar ledningarna på plats. Tjänsten gäller enbart kommunens ledningar. Du kan också beställa VA-utsättning genom att skicka e-post till kartomat@helsingborg.se.

Du behöver ha ett grävtillstånd innan du beställer

När du ska gräva på allmän mark behöver du ha ett grävtillstånd med tillståndsnummer innan du beställer VA-utsättning. Saknar du tillstånd kan du läsa mer och hämta ansökningsblankett för grävningstillstånd här.

Andra typer av ledningar

Du kan också behöva veta var andra typer av ledningar går när du ska gräva, till exempel el, telefoni och fjärrvärme. Det får du genom att kontakta respektive ledningsägare, till exempel Öresundskraft. Många ledningsägare är anslutna till webbtjänsten ledningskollen.se.

Beställ VA-utsättning

Här kan du beställa VA-utsättning direkt via e-tjänst

Här kan du beställa VA-utsättning via en blankett (PDF)