När krävs tillstånd?

Hanterar man brandfarliga varor måste man ha tillstånd.

Undantag finns beskrivna i MSBF 2013:3. Kontakta gärna brandförsvaret för bedömning av behovet av tillstånd.