Besöksservice

Det ska vara enkelt att vara besökare i Helsingborg och vårt uppdrag är att se till att våra besökare får den bästa upplevelsen de kan få under sitt besök. Det goda värdskapet är vår ledstjärna och då är det viktigt att vi arbetar med tillgänglighet, destinationskunskap och med besökarens behov i ständigt fokus.

Infopoint

En InfoPoint är en enklare bemannad turistinformation, knuten till ett auktoriserat Tourist Center via ett avtal. Det kan till exempel vara ett hotell, ett besöksmål eller ett café, där man har ett stort besökarflöde.

I takt med de senaste årens tekniska utveckling är informationskanalerna oändligt många, men endast ett fåtal erbjuder de fördelar som det personliga mötet innebär. Därför har det blivit alltmer viktigt för destinationer/områden att arbeta mer uppsökande för att nå sina besökare med personliga möten för att både kunna visa upp ett gott värdskap, men också för att kunna påverka och förlänga vistelsen.

Vi utbildar våra InfoPoints i både värdskap och destinationskunskap och paketerar konceptet enkelt och smidigt med broschyrställ och relevant broschyrmaterial.

Är du intresserad av att bli en InfoPoint eller att våra mobila Turistbyrå ska besöka dig? Kontakta: anette.lindstrup@helsingborg.se

Vi nås via telefon, chatt och mejl under följande öppettider:

Måndag till fredag klockan 10.00-16.00

Lördag klockan 09.00-15.00

Mejl: visit@helsingborg.se

Chatta med oss.

Telefon:  042-104350