Destinationsutveckling

Med destinationsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som resmål. Det gynnar inte bara dig som företagare inom besöksnäringen utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden i vår region. En turistdestination består av många intressenter och är en komplext sammansatt produkt.

Destinationsutveckling har många målgrupper. Det kan handla om företag, politiska beslutsfattare, transportörer, investerare, utbildningsväsen och invånare. Tillsammans utgör de en del av destinationen.

I Helsingborg arbetar vi tillsammans för att skapa nya möjligheter för turismen och de företag som verkar inom turism. Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av företag, nya jobb och ökad lönsamhet.

Har du idéer, frågor eller är nyfiken på hur vi jobbar tveka inte att höra av dig till oss.