Besöksservice

Det ska vara enkelt, tillgängligt och gästvänligt att vara besökare i Helsingborg. Avdelningen för Näringslivs- och destinationsutveckling arbetar för att stadens besökare ska få den bästa möjliga upplevelsen under sitt besök.

Infopoint

En InfoPoint är en enklare bemannad turistinformation, knuten till ett auktoriserat Tourist Center via ett avtal. Det kan till exempel vara ett hotell, ett besöksmål eller café som har ett naturligt flöde av besökare

I takt med de senaste årens tekniska utveckling är informationskanalerna oändligt många, men endast ett fåtal erbjuder de fördelar som det personliga mötet innebär. Därför har det blivit alltmer viktigt för destinationer/områden att arbeta mer uppsökande för att nå sina besökare med personliga möten för att både kunna visa upp ett gott värdskap, men också för att kunna påverka och förlänga vistelsen.

Helsingborgs stad utbildar våra InfoPoints i både värdskap och destinationskunskap och paketerar konceptet enkelt och smidigt med broschyrställ och relevant broschyrmaterial.

Är du intresserad av att bli en InfoPoint eller att våra mobila Turistbyrå ska besöka dig? Kontakta: anette.lindstrup@helsingborg.se

Vi nås via telefon, chatt och mejl under följande öppettider:

Måndag till fredag klockan 10.00-16.00

Lördag klockan 09.00-15.00

Mejl: visit@helsingborg.se

Chatta med oss.

Telefon:  042-104350