Sjöfart

Brandoramas övningsfält är ett av fyra övningsområden som godkänts för utbildningar enligt Transportstyrelsens krav för utbildning av sjöfartens personal.

Helsingborgs brandförsvar utbildar svenska sjömän på uppdrag av Svenska Brandskyddsföreningen. Det är via SBF man anmäler sig till kurserna.

  • Grundkurs
  • Fortsättningskurs
  • Advanced Fire Fighting

Läs mer om utbildningens datum och priser på rsnv.se