Sjöfart

Brandoramas övningsfält är ett av fyra övningsområden som godkänts för utbildningar enligt Transportstyrelsens krav för utbildning av sjöfartens personal.

Läs mer på rsnv.se