Brandskyddsåtgärder

Åtgärder som förebyggande syftar till att eliminera risker för brand och skador till följd av brand.