Vem bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete?

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. Det betyder att det ska finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla verksamheter, dock i varierande omfattning.