Ska dokumentationen av det systematiska brandskyddsarbetet skickas till brandförsvaret?

Nej. Däremot ska det för vissa byggnader och anläggningar upprättas en särskild sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet, en så kallad skriftlig redogörelse för brandskyddet, vilken ska skickas till brandförsvaret, verksamheten för samhällsskydd.