Inom mitt företag finns ett miljöledningssystem. Behöver ett separat system byggas upp för det systematiska brandskyddsarbetet?

Nej. Tvärtom är det väldigt bra om det går att bygga ihop systemen så att det inte finns flera parallella sådana med olika former av dokumentationer och så vidare.