Hur mycket kostar ett tillsynsbesök?

Efter ett normalt tillsynsbesök debiterar Helsingborgs brandförsvar tre timmar. Denna tid täcker en timmes platsbesök samt två timmars administrativt arbete såsom inläsning av objektets historik, protokollskrivning och övrigt efterarbete. Utöver denna grundtaxa debiteras varje påbörjad extratimme.