OPI, offentligt-privat innovationssamarbete

Ett Offentligt-Privat Innovationssamarbete (OPI) är en samarbetsform mellan offentliga institutioner och näringslivet. OPI är speciellt i den meningen att deltagarna inte ingår i en regelrätt beställare/leverantör-relation. Istället är privata och offentliga aktörer utvecklingspartners som tillsammans utforskar nya innovativa lösningar på gemensamma utmaningar.

  • OPI är ett innovations- och utvecklingssamarbete mellan offentliga och privata aktörer.
  • OPI är inte en upphandlingsform.
  • OPI kan efterföljas av en upphandling, ingen av samarbetsparterna ska ha fördel. Parterna i OPI-projektet är likvärdiga utvecklingspartners.
  • OPI-avtalet mellan parterna reglerar rättigheter, varaktighet, form och utvecklingsmål för samarbetet.
  • OPI-avtalet kan sägas upp av parterna utan skäl och utan att någon ersättning ska utgå.
  • Resultatet av OPI-projektet offentliggörs.

Vill du veta mer om OPI? Helsingborgs stad har tagit fram en OPI-handbok tillsammans med bland andra Lunds universitet och danska Gate 21. OPI-handbok, (pdf 1 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?