Om inköpsenheten

Inköpsenheten ansvarar för Helsingborgs stads hela inköpsprocess. Det innebär att vi genomför de flesta förvaltningars upphandlingar och ansvarar för processerna kring stadens inköp, samt hjälper förvaltningarna med system och rådgivning.

Enhetens viktigaste ansvar är att vi upphandlar och förvaltar stadsövergripande ramavtal. Med det menas avtal som flera eller alla av stadens förvaltningar kan avropa (beställa) ifrån. Exempel på dessa är:

  • kontorsmaterial
  • kommunikationstjänster
  • flyttjänster
  • städmaterial
  • arbetskläder

Alltså sådant som används av många olika förvaltningar och yrkesgrupper i staden. Vi har inte bara ansvar för att det finns avtal, vi kontrollerar också att avtalens villkor följs av såväl leverantörer som av våra beställare.  Enheten arbetar även med att hålla avtalsområdena aktuella, så att de speglar stadens behov så väl som möjligt.

Fastighetsförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen genomför många av sina egna upphandlingar. För mer information, kontakta respektive förvaltning via Kontaktcenter.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?