Inköpsprocess

Här kan du läsa mer om processen som styr stadens inköp.

Inköpsprocessen

Behov av upphandling uppstår antingen genom initiativ från någon av stadens förvaltningar eller genom en inköpsanalys.

Vid marknadsanalys studeras bland annat leverantörsmarknader, verksamheterna, strategier, vision, kostnader och tidigare upphandlingar. Hur kan marknaden tillfredsställa behoven? Marknadsanalys möjliggör att rimliga krav ställs. Enhetens hållbarhetsstrateger studerar vilka krav som kan ställas i hänsyn till Hållbarhet.

Förfrågningsunderlaget fastställer förutsättningarna för en upphandling. Det ska framgå vad som ska köpas in, vilka krav som ställs samt vilken utvärderingsmetod som har valts. Annonseringstiden varierar beroende på upphandlingens komplexitet och gällande lagstiftning.

När annonseringstiden är passerad utvärderas och prövas de inkomna anbuden utifrån bestämd utvärderingsmetod. Du hittar avtalen under fliken Stadens avtal.

Det är viktigt att leverantörer till Helsingborgs stad konkurrerar på lika villkor och att stadens skattepengar används på bästa sätt. Uppföljning av avtal säkerställer att stadens avtal går korrekt till. Exempel på uppföljningsområde är ställda kvalificeringskrav, leveransförmåga, pris och fakturering.