Direktupphandlingar

Direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud eller offert i viss form för inköp under 700 000 kronor. Det innebär att det är mindre formella krav på hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning eller liknande.

Stadens mål är att direktupphandlingar ska genomföras på ett effektivt och professionellt sätt. Sund konkurrens, öppenhet och affärsmässighet ska vara ledord vid direktupphandlingar.

Direktupphandlingarna utförs av stadens förvaltningar och bolag.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?