E-faktura till Helsingborgs stad

Allt fler av stadens leverantörer väljer att skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) istället för pappersfakturor till Helsingborgs stad. Att skicka elektroniska fakturor är ett enkelt och billigt alternativ. Du sparar på både porto och brevpapper och skonar dessutom miljön.

Inom Helsingborgs stad hanterar vi flertalet av våra 175 000 leverantörsfakturor elektroniskt, antingen som elektroniska fakturor (EDI- respektive SVE-faktura) eller som skannade pappersfakturor. För att ytterligare effektivisera hanteringen vill vi nu successivt minska skanningen till förmån för e-fakturor i SVE-fakturaformat.

Detta innebär att du som leverantör får ersätta fakturorna i pappersformat med elektroniska fakturor. Att skicka elektroniska fakturor är varken krångligt eller dyrt.

E-faktura till Helsingborgs stad

Är du leverantör och intresserad av att skicka elektroniska fakturor till Helsingborgs stad, så har vi underlättat för dig genom vårt samarbete med nedanstående två aktörer (VAN-operatörer). Det står dig som leverantör fritt att välja den aktör / lösning som passar dig bäst.

Skicka följande uppgifter, via e-post, till vald aktör:

  • Företagsnamn
  • Momsregistreringsnummer
  • Kontaktperson
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Systemleverantör

Mindre leverantörer kan, som en alternativ lösning, istället välja att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år via vår fakturaportal. Första gången du använder tjänsten måste du registrera dig.

Fakturaportalens webbplats

Övriga upplysningar

Expeditions- och faktureringsavgifter accepteras inte av Helsingborgs stad. Allmänna bestämmelser, ALOS 05, tillämpas. Mervärdesskatten (moms) ska tydligt anges på fakturan. Dröjsmålsränta enligt räntelagen och 30 dagars betaltid tillämpas om inget annat avtalats.