E-faktura till Helsingborgs stad

Allt fler av stadens leverantörer väljer att skicka elektroniska fakturor (e-fakturor) istället för pappersfakturor till Helsingborgs stad. Att skicka elektroniska fakturor är ett enkelt och billigt alternativ. Du sparar på både porto och brevpapper och skonar dessutom miljön.

Inom Helsingborgs stad hanterar vi flertalet av våra 230 000 leverantörsfakturor elektroniskt, antingen som elektroniska fakturor (EDI- respektive SVE-faktura) eller som skannade pappersfakturor. För att ytterligare effektivisera hanteringen vill vi successivt minska skanningen till förmån för e-fakturor i SVE-fakturaformat.

Detta innebär att du som leverantör får ersätta fakturorna i pappersformat med elektroniska fakturor. Att skicka elektroniska fakturor är varken krångligt eller dyrt.

E-faktura till Helsingborgs stad

Vi samarbetar med Pagero (VAN-operatör) för att ta emot dina elektroniska fakturor. Om du är leverantör och intresserad av att skicka elektroniska fakturor till Helsingborgs stad, anmäl gärna ditt intresse via Pageros webbplats.

Du kan även läsa mer på Helsingborgs projektsida på Pageros webbplats.

Kontakta gärna Pagero om du behöver ytterligare information. E-post: info@pagero.se, telefon: 031 – 730 88 00.

Mindre leverantörer kan, som en alternativ lösning, istället välja att kostnadsfritt registrera fakturor via vår fakturaportal. Du registrerar dig för fakturaportalen genom att klicka på länken ”Free Web Portal” på Helsingborgs projektsida på Pageros webbplats.

Övriga upplysningar

Expeditions- och faktureringsavgifter accepteras inte av Helsingborgs stad. Allmänna bestämmelser, ALOS 05, tillämpas. Mervärdesskatten (moms) ska tydligt anges på fakturan. Dröjsmålsränta enligt räntelagen och 30 dagars betaltid tillämpas om inget annat avtalats.