E-faktura till Helsingborgs stad

Den 1 april 2019 trädde en ny lag i kraft som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska. PDF-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Detta innebär att alla leverantörer till Helsingborgs stad måste skicka e-fakturor. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Helsingborgs stad arbetar redan idag för att alla fakturor till staden ska vara elektroniska. Det är bra för miljön, effektiviserar vårt arbete och gör det lättare för oss att följa upp våra inköp. När det gäller nya upphandlingar ställer vi redan krav på e-faktura.

Hur påverkas du som är leverantör till Helsingborgs stad av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal med staden så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor till oss måste vara antingen i formatet Peppol Bis Billing 3.0 eller Svefaktura 1.0 senast 1 april 2019.

Är du en leverantör som endast skickar ett mindre antal fakturor till Helsingborg stad, så erbjuder staden dig att gratis skicka e-fakturor via vår fakturaportal. Då registrerar du fakturorna manuellt i fakturaportalen och behöver inte tänka på i vilket format fakturan sedan skickas till oss, det sköts med automatik.

Övriga upplysningar

Expeditions- och faktureringsavgifter accepteras inte av Helsingborgs stad. Allmänna bestämmelser, ALOS 05, tillämpas. Mervärdesskatten (moms) ska tydligt anges på fakturan. Dröjsmålsränta enligt räntelagen och 30 dagars betaltid tillämpas om inget annat avtalats.