E-faktura till Helsingborgs stad

De fakturor som du skickar till Helsingborgs stad måste vara elektroniska, det vill säga e-fakturor. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura.

Har du frågor om e-fakturor?

Kontakta ekonomi och styrning på e-postadress e-faktura@helsingborg.se eller telefon 042-10 50 00.

Har du frågor om ett avtal?

Kontakta inköpsenheten på e-postadress inkop@helsingborg.se.

Övriga upplysningar

Expeditions- och faktureringsavgifter accepteras inte av Helsingborgs stad. Allmänna bestämmelser, ALOS 05, tillämpas. Mervärdesskatten (moms) ska tydligt anges på fakturan. Dröjsmålsränta enligt räntelagen och 30 dagars betaltid tillämpas om inget annat avtalats.

Så får du e-faktura från Helsingborgs stad

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?