Viktiga XML-element

Det är viktigt att rätt information hamnar på rätt ställe i den elektroniska fakturafilen för att fakturan ska hitta fram till rätt mottagare och kan hanteras på ett effektivt sätt i vårt affärssystem.

I PDF-fllen finns information om de XML-element i fakturafilen som ska/bör innehålla information och vilken typ av information. Om ni behöver hjälp med att få informationen på rätt plats i er elektroniska fakturafil, råder vi er att kontakta er affärssystemsleverantör och/eller VAN-operatör.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?