Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Lagar och riktlinjer

Helsingborgs kommun följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och de EU-direktiv som berör upphandling. Detta betyder att kommunens inköp av varor, tjänster och byggentreprenader måste föregås av en offentlig upphandling. Genom upphandling ingår kommunen avtal med leverantörer.

Vår upphandlingspolicy gäller för samtliga kommunala förvaltningar och bolag.

Grundläggande principer

Vid alla upphandlingar måste kommunen ta hänsyn till EU-principer som är grundläggande för hela reglerna om offentlig upphandling.

  • Likabehandlingsprincipen – samma information till samtliga leverantörer samtidigt.
  • Icke-diskrimineringsprincipen – förbjudet att exempelvis diskriminera leverantörer med annan nationalitet eller ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge.
  • Transparensprincipen – upphandlingsprocess och underlag präglas av öppenhet.
  • Proportionalitetsprincipen – krav på objekt och leverantör måste stå i proportion till det som upphandlas.
  • Principen om ömsesidigt erkännande – intyg och certifikat utfärdade av behörig myndighet i annat EU-land ska gälla även i Sverige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se/wp. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close