Frågor och svar för anbudslämnare

Här kan du läsa mer om ramavtal, anbud och krav som ställs på dig som anbudslämnare.

Frågor och svar för anbudsgivare

Mer information hittar du på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Du kan även hitta information hos din branschorganisation.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?