Klimatavtal för företag

Gör en insats för hållbarheten i Helsingborg! Helsingborgs stad har klimatavtal för företag som vill samarbeta för en hållbar framtid. Tillsammans kan vi ta oss an klimatutmaningarna och göra skillnad på riktigt.

I Helsingborg tar vi hållbarhet på allvar, vilket syns i vår ambitiösa klimat- och energiplan. Det finns dock gränser för vad vi kan göra själva, så vi har engagerat näringslivet och civilsamhället i vårt hållbarhetsarbete. Klimatavtalet är ett sätt för dig som företagare att bidra. Läs mer och skriv på klimatavtalet på klimatavtal.helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?