Klimatavtal för företag

Gör en insats för hållbarheten i Helsingborg! Helsingborgs stad har klimatavtal för företag som vill samarbeta för en hållbar framtid. Tillsammans kan vi ta oss an klimatutmaningarna och göra skillnad på riktigt.

I Helsingborg tar vi hållbarhet på allvar, vilket syns i vår ambitiösa klimat- och energiplan. Det finns dock gränser för vad vi kan göra själva, så vi har engagerat näringslivet och civilsamhället i vårt hållbarhetsarbete. Klimatavtalet är ett sätt för dig som företagare att bidra.

Det finns även klimatavtal som riktar sig till invånare och föreningar. Läs mer om klimatavtalet på webbplatsen Green Change Hbg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?