Swedish Logistic Property

Vi gillar nya aktörer som skapar affärer och nya möjligheter i Helsingborg för företag som växer eller flyttar hit. Swedish Logistic Property är en viktig partner för staden i att skapa förutsättningar för att utveckla företag och hållbara affärer.

Ni inspirerar, tillför energi, skapar affärer och är en förebild. Grattis – ni är en av våra Företagsstjärnor!

Läs mer om företaget på SLP:s webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?