Kriterier för Företagsstjärnorna

Här kan du läsa om vilka kriterier som Företagsstjärnorna ska leva upp till.

Helsingborgs företagsstjärnor bidrar på ett eller flera sätt till att staden når visionen – Helsingborg 2035. Stjärnorna är goda exempel på varför Helsingborg är bästa platsen för företagsamma människor.

De är exempel på att Helsingborg är en spännande och attraktiv plats för entreprenörer, en magnet för kreativitet och talang. Våra företagsstjärnor gör oss stolta över Helsingborg och är förebilder för ett växande och innovativt näringsliv.

Nominera till Företagsstjärnor

Vill du nominera till en Företagsstjärna? Kontakta hakan.sturesson@helsingborg.se.

Företagsstjärnorna bidrar till Helsingborg 2035 genom:

  • Den skapande staden: Är genom sin talang och förmåga att omsätta innovationer till hållbara affärer förebilder i den företagsamma staden.
  • Den pulserande staden: Inspirerar genom sin nyfikenhet och kreativitet till möten, affärer och upplevelser.
  • Den gemensamma staden: Visar med en gränslös passion för talanger och människor att de tar ansvar för relationer, en hållbar framtid och tillväxt.
  • Den globala staden: Tar tillvara på digitaliseringens alla möjligheter och ser till att Helsingborg alltid är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. De utvecklar smart logistik och hållbara transportsystem
  • Den balanserade staden: Tar ansvar för hur vi använder energikällor och naturresurser. Utvecklar innovativa boendemiljöer, smarta klimatanpassningar, miljö och energisatsningar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?