Företagsstjärnor 2021

Våra företagsstjärnor visar att Helsingborg är en spännande och attraktiv plats för entreprenörer, en magnet för kreativitet och talang. De gör oss stolta över Helsingborg och de är förebilder för ett växande och innovativt näringsliv.

De kopplar till Helsingborg 2035:

  • Genom sin talang och förmåga att omsätta innovationer till hållbara affärer är de förebilder i den företagsamma staden.
  • De inspirerar genom sin nyfikenhet och kreativitet till möten, affärer och upplevelser.
  • De visar med en gränslös passion för talanger och människor att de tar ansvar för relationer, en hållbar framtid och tillväxt.
  • De tar tillvara på digitaliseringens alla möjligheter och ser till att Helsingborg alltid är uppkopplad och med omvärlden. De utvecklar smart logistik och hållbara transportsystem sammankopplad.
  • De tar ansvar för hur vi använder energikällor och naturresurser. Utvecklar innovativa boendemiljöer, smarta klimatanpassningar, miljö och energisatsningar.

Läs mer om företagen som uppmärksammats med företagsstjärnor under 2021.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?