Maria stationsområde, etapp 2

Nu är det klart vilka sex byggherrar som deltar i utbyggnaden av Maria station etapp 2. Sju kvarter planeras ge plats till närmare 700 bostäder. Byggstart kan ske våren 2016.

I våras bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra en intresseanmälan till att vara med och bygga ut Maria station etapp 2. Intresseanmälan gällde sju kvarter med byggrätter. Staden uppmanade även personer och föreningar som vill driva byggemenskaper att anmäla sitt intresse.

Åtta byggherrar lämnade in intresseanmälan i ett så kallat anbudsförfarande. Förslagen utvärderades utifrån pris, genomförbarhet och upplåtelseform. Av dessa utsågs sex byggherrar som vinnare och  erbjöds att teckna avtal med staden för att bygga bostäder.

– Flera av de vinnande förslagen sticker ut och bjuder tillsammans på en bra mix av både gestaltning och boendeformer som erbjuder både hyresrätter och bostadsrätter. Vinnarna som vi har tecknat avtal med är Näckström, Västbostad, Magnolia, Kärnhem, Peab samt Riksbyggen och Hyléns, säger Johan Cedergren, på mark- och exploateringsenheten, Helsingborgs stad.

I området Maria station pågår utbyggnad. Staden har redan byggt ut infrastrukturen i området och byggt en lekplats. Under året byggs även en privat förskola. 28 fribyggartomter i området är under försäljning, där flertalet redan är sålda och många bebyggda. Det finns även tre kvarter med radshusbebyggelse, ett äldre parhus samt tio kvarter för flerbostadshus.

– Bygget av bostäderna väntas komma igång till våren och om allt går enligt plan kan det bli dags för inflyttning kanske redan till hösten 2017, säger Johan Cedergren.

Vid frågor kontakta:

Johan Cedergren, Mark- och exploateringsenheten

Epost: johan.cedergren2@helsingborg.se

Telefon: 042-10 48 74

Grundkarta i dwg-format finns att tillgå vid förfrågan.

I nedanstående dokument kan du läsa mer:

Markanvisning, Maria station etapp 2 (PDF)

Detaljplan, Maria station etapp 2 (PDF)

Tillägg detaljplan, Maria station etapp 2 (PDF)