Gläntan 2, Ödåkra

Genom Mark- och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätt i fastigheten Gläntan 2, Ödåkra. Även privatpersoner eller föreningar som vill driva byggemenskaper kunde anmäla sitt intresse.

Fastigheten finns i Ödåkra, i närheten av Väla köpcentrum, i nordöstra Helsingborg.

Byggrätt

 Inom detaljplanen finns ett kvarter med byggrätter.

  • Fastighetsbeteckning: Gläntan 2
  • Fastighetsstorlek: 2837 kvm
  • Användning: Bostad
  • Högsta byggarea: 900 kvm
  • Bruttoarea: Se detaljplanens bestämmelser
  • Max antal våningar: 5

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt, minst 75 procent, utnyttjas var ett krav. Parkering byggs enligt detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm.

I dokumenten kan du läsa mer:

Detaljplanen kan på begäran också fås som CAD-fil.