Förskoletomt Tenoren 1, Ödåkra

Via Mark- och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad in byggherrar, i samarbete med verksamhetsutövare, att göra en intresseanmälan för tilldelning av fastigheten Tenoren 1 i Ödåkra. Fastigheten är en förskoletomt på 2 804 kvadratmeter.

Byggrätt

• Fastighetsbeteckning: Tenoren 1
• Storlek: 2 804 kvadratmeter
• Användning: Förskola
• Byggrätt: Cirka 1 200 x 2 våningar = ca 2 400 kvadratmeter (BTA).
• Högsta totalhöjd: 9,5 meter.

Dokument

Kontakta Mark- och exploateringsenheten om du vill ha filer i DWG-format.

Dokument för att driva förskola

Har du frågor kontakta:

Stefan Lovén, Enheten för mark och exploatering
E-post: stefan.loven@helsingborg.se
Telefon: 042-10 59 40
Adress: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, 251 89 Helsingborg