Förskoletomt Havsmannen 1, Råå

Via Mark- och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad in byggherrar, i samarbete med verksamhetsutövare, att göra en intresseanmälan för tilldelning avfastigheten Havsmannen 1 på Råå. Fastigheten är en förskoletomt på 2 249 kvadratmeter.

Byggrätt

  • Fastighetsbeteckning: Havsmannen 1
  • Storlek: 2 249 kvadratmeter
  • Användning: Förskola
  • Byggrätt: 700 kvadratmeter (BTA) + 200 kvadratmeter för miljöhus och cykelgarage med gröna tak.
  • Högsta totalhöjd: Ej specificerat i meter, dock max två våningar.

Ett önskemål var att en hög grad av detaljplanens byggrätt utnyttjas. Marken såldes i befintligt skick.

Dokument för markanvisning

Kontakta Mark- och exploateringsenheten om du vill ha filer i DWG-format.

Dokument för att driva förskola

Har du frågor kontakta:

Stefan Lovén, Enheten för mark och exploatering
E-post: stefan.loven@helsingborg.se
Telefon: 042-10 59 40
Adress: Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, 251 89 Helsingborg