Barytonen 1

Genom mark- och exploateringsenheten bjöd Helsingborgs stad in byggherrar att göra en intresseanmälan för tilldelning av byggrätter i Ödåkra. Även personer eller föreningar som vill driva byggemenskaper kunde anmäla intresse.

Inom detaljplanen finns en del av en fastighet med byggrätter som nu erbjöds:

  • Fastighetsbeteckning: Del av Barytonen 1
  • Storlek: 2657 kvm
  • Användning: Bostad
  • Byggarea: 898 kvm
  • Bruttoarea: Se detaljplanens bestämmelser
  • Högsta totalhöjd: 6,5 m

Att en hög grad av detaljplanens byggrätt (minst 75%) utnyttjas var ett önskemål. Den västra delen av Barytonen 1 kommer att utnyttjas till förmån för ett LSS-boende och är inte aktuellt för detta anbud. Parkering byggs enligt detaljplanen och enligt stadens parkeringsnorm.

I nedanstående dokument kan du läsa mer.