Hitta lediga lokaler

Letar du efter ny lokal till din verksamhet? Här kan du hitta lediga lokaler för lager, kontor, industri och handel.

Genom ett samarbete med Objektvision har vi underlättat för dig att hitta lediga lokaler för lager, kontor, industri och handel. Här finns också information om vilken mark kommunen äger och om olika upplåtelseformer.

Objektvisions webbplats för lediga lokaler

Vill du hyra ut eller sälja en lokal?

Har du en ledig lokal? Vi erbjuder alla fastighetsägare/förmedlare att kostnadsfritt lägga in sina lediga lokaler i vår samlade databas.

Objektvisions webbplats

Allmän mark

Under allmän mark hittar du svar på frågor som rör hur allmän mark kan användas. Till exempel  hyra torgplats, uppställning av containrar eller byggmaterial, reklam och skyltar med mera.

Läs mer om allmän mark

Fastighetsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för  stadens lokaler och fastigheter. Förvaltningen hyr främst ut till kommunens verksamheter men även till privata företag och entreprenörer.

Läs mer om Fastighetsförvaltningen

Kommunala tomter och mark för företag

På Kommunala tomter och mark för företag redovisas vilken typ av verksamhet som är tillåten samt hur stor del av området som är upplåten eller reserverad.

Läs mer om Kommunala tomter och mark för företag

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?