Brottslighet mot företag het fråga på Näringslivsfrukost

Bluffakturor, IT-brott och utpressning. Det är tre typer av brottslighet som i allt högre utsträckning drabbar företag. Men polis, kommun och organisationer arbetar intensivt för vända utvecklingen.

Temat för Näringslivsfrukosten den 18 oktober var brottslighet mot företag. En av talarna var Karl Lallerstedt, säkerhetspolitiskt ansvarig på Svenskt näringsliv. Han presenterade en undersökning som visar att antalet anmälda utpressningsbrott femdubblades mellan 1990 och 2010. Bakom brotten finns oftast tungt kriminella personer. Bland de tillfrågade företagare rankas kriminalitet som det femte största problemet för deras verksamhet.

– Det är naturligtvis oroande. Från vår sida ska vi göra djupare studier på detta. Men polisen behöver också förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Kommuner måste å sin sida få med näringslivsperspektivet i säkerhetsfrågor, säger Karl Lallerstedt.

Karl Lallerstedt var en av talarna på Näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Karl Lallerstedt var en av talarna på Näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Arbetet mot brottslighet som riktar sig mot företagare står högt på agendan hos både Helsingborgs stad och polisen. Mats Berggren arbetar på polisens underrättelseenhet i region syd. De har nyligen nystat upp en mångmiljonhärva av it-bedrägerier som drabbat ett stort antal företag och organisationer.

– Åtalet omfattar 11 personer som har kommit över 50 miljoner kronor, säger Mats Berggren.

Bedragarna har kapat mejlkonton via en server i Polen. De har sedan via det kapade kontot skickat mejl med en bilaga till andra personer i företaget. Bilagan har innehållet en trojan som infekterat företagets system. Tack vare det har bedragarna bland annat beställt varor i företagets namn.

– De har också kapat IP-telefoner och på så sätt kunna ringa från företagens nummer. Vi fick in flera anmälningar om företag som fick fakturor på saker som var beställda i deras namn. Det var så vi kunde börja nysta i det och vi har jobbat med ärendet som en nationell prioritet, säger Mats Berggren.

Mats Berggren arbetar på polisens underrättelseenhet . Bild Martin Strandberg

Han betonar också vikten av att företag anmäler bedrägerier och utpressningsförsök.

– Det är lätt att tänka att anmälningar pekar ut brister i it-säkerhet och skadar varumärket. Men anmäler man inte kommer vi aldrig att komma till rätta med detta, säger Mats Berggren.

Fredrik Ever Banke är säkerhetschef i Helsingborgs stad. Staden arbetar i en samverkansgrupp med olika förvaltningar och Skatteverket för att motverka ekonomisk brottslighet.

– Det handlar till exempel om att jobba mot penningtvätt. I dag ser samhället ut som så att de pengar som inte kan tvättas är inget värda för kriminella. Men där har också vanliga medborgare ett ansvar. Att köpa billig kebab eller gå och klippa sig väldigt billigt är att gynna ekonomisk brottslighet, säger han.

Nästa näringslivsfrukost arrangeras 29 november.

Allt fler internationella turister valde Helsingborg i sommar

Totalt genomfördes 296 473 gästnätter på stadens hotell, vandrarhem och campingar, en liten minskning mot 2016 efter fjolårets rekordökning. Av dessa står de internationella gästerna för 23,8 procent och antalet har ökat med 21,9 procent jämfört med förra året. De flesta internationella turisterna är från Tyskland, Norge och Danmark.

Det är preliminära siffror från SCB och Tillväxtverket som visar att Helsingborg är en fortsatt het destination, även om sommarens besökarantal backar något gentemot rekordåret 2016, då gästnätterna ökade med hela 8,5 procent. Antalet kommersiella gästnätter under juni-augusti minskade med 3,2 procent mellan 2016 och 2017, totalt 9 847 färre.

Antalet internationella turister som övernattade i staden ökade rejält. Sommaren 2017 var de totalt 70 664, en ökning med 21,9 procent från sommaren innan. Det kan jämföras med ökningen i Skåne som låg på 2,2 procent och ökningen i hela landet som låg på 2,8 procent.

– Att antalet internationella gästnätter växer snabbt är glädjande och visar att våra insatser att för utveckla Helsingborg som attraktiv destination ger resultat. Det gör vi bland annat genom att värva och arrangera internationella evenemang. Ett exempel är Veteran EM i Bordtennis med 2 100 besökare och 1 000 medföljande som spenderade upp emot åtta dagar Helsingborg och som genererade 16 000 gästnätter, säger Helen von Platen, Evenemangschef på HASAB.

Under sommarmånaderna låg beläggningsgraden på Helsingborgs hotell på 80,5 procent vilket kan jämföras med Skånesnittet på 70,7 procent och rikssnittet på 65,5 procent.

– Vi gör en strategisk satsning på turism och besöksnäring året runt som skapar attraktionskraft och sysselsättning för många, inte minst för ungdomar och människor födda utanför Sverige. En summering av turiståret 2017 till och med augusti visar att antalet gästnätter ökat med 1,3 procent, en bättre utveckling än Skåne med -0,3 procent och riket med 1,1 procent ökning. De internationella gästnätterna ökade med 22,7 procent, jämfört med samma period året innan, säger Emma Håkansson, Turism- och Destinationsutvecklingschef Helsingborgs Stad.

Kontakt

Helen Von Platen, Evenemangschef, HASAB, helen.vonplaten@helsingborg.se
0703-54 60 69

Emma Håkansson, Turism- och Destinationsutvecklingschef i Helsingborgs stad, emma.hakanssson@helsingborg.se, 042-10 43 53

Välkommen till nästa näringslivsfrukost

Välkommen till vår första HBG-Frukost på 20-talet. Näringslivsfrukosten arrangeras på Hotel Marina Plaza klockan 07.30 den 11 februari.

Förutom möjlighet att skapa nya kontakter får vi som vanligt en uppdatering om vad som är på gång i Helsingborg från Peter Danielsson. Följt av en lite annorlunda framtidsspaning med humoristiskt men allvarligt förtecken presenterad av Andreas & Andreas.

Den här morgonen kommer vi att prata om den framtid som till stor del redan är här – eller är den det?  Vi låter våra gästkockar Andreas & Andreas laga en framtidssoppa på tekniska landvinningar som ”löser allt” balanserade med realistiska, analytiska perspektiv.  Soppan serveras med en stor klick humor.

Läs mer om frukosten.

Anmäl dig via app.bwz.se.

Helsingborg lyfter i Svenskt Näringslivs ranking

Två människor som klappar varandras händer. Helsingborgs företagare ger staden ett bättre betyg för företagsklimatet år 2017 jämfört med året innan och staden klättrar 31 placeringar i den nationella rankingen i Svenskt Näringslivs attitydundersökning. Helsingborg har fortfarande bäst resultat av de 15 största kommunerna i Sverige och landar på plats 13.

De största förbättringarna gäller det sammanfattande omdömet, skolans attityder till företagande och konkurrens från kommunens verksamheter. Tre punkter har dock utvecklats svagt negativt i form av kommunens upphandling, tillgången till kompetens och tillgången till vägnät, tåg och flyg.

– Ett gott företagsklimat är viktigt för att företag ska kunna växa här och för att vi ska kunna attrahera nya företag till staden, vilket i sin tur är avgörande för att skapa nya jobb i Helsingborg. Plats 13 och att staden är bäst bland storstadskommunerna är ett tydligt kvitto på att vårt arbete för stadens företagare ger resultat, säger Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Undersökningen gjordes under i början av året och besvarades av 143 Helsingborgsföretagare. Frågorna berör bland annat stadens service till företagen och handlar bland annat om bemötande och handläggningstider. Stadens tillämpning av lagar och regler med effektivitet och förståelse för företagens vardag finns också med.

– Fantastiskt kul att Helsingborg flyttar upp 31 placeringar. Resultatet grundar sig i att vi gör det här arbetet tillsammans, över förvaltningsgränser och i samarbete med näringslivet. Det är en sann laginsats. Det här motiverar oss till att jobba ännu mer och ännu närmare företagen, säger Michael Fransson, näringslivsdirektör.

Fakta

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en attitydundersökning där det lokala näringslivet får svara på vad de tycker om näringslivsklimatet. Resultatet av enkätundersökningen publicerades idag. Svenskt Näringslivs ranking baseras främst på företagens enkätsvar, men också på statistik.

Läs mer om undersökningen på svensktnaringsliv.se

Enkätresultat för helsingborgs stad, pdf, 2,72 mb

För mer information:

Michael Fransson, näringslivsdirektör,

042-10 50 70, michael.fransson@helsingborg.se

Starta eget med Franchisetorget

Varför inte byta karriär och starta eget som franchisetagare. Välkommen till en informationskväll för dig som är intresserad av franchise!

På agendan står information om hur franchise fungerar och presentation av
kedjor som söker franchisetagare i Helsingborg. Kvällen är kostnadsfri. Fika ingår.

Tid och plats: 18 oktober , klockan 18-20, Think Open Space, Bredgatan 11, Helsingborg

Läs mer och anmäl dig: Franchisetorgets webbplats.

Problem med att använda vissa e-tjänster

Just nu kan du inte använda vissa av våra e-tjänster på grund av en planerad uppgradering.

Arbetet pågår måndag och tisdag den 18–19 september. Vid frågor kan du mejla till, support.etjanster@helsingborg.se.

Uppgraderingen påverkar inte följande e-tjänster:

  • Alkohol- och serveringstillstånd
  • Barnomsorgen
  • Skolvalet
  • Val till gymnasieskola och västra Blekinge
  • Vuxenutbildning, ansökan
  • Ett bättre Helsingborg
  • Ekonomiskt bistånd

Helsingborgs stads e-tjänster.