Fortsatt slopade avgifter för besöksnäringen under 2022

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Coronapandemin under 2020 och 2021 har drabbat den lokala besöksnäringen hårt. Därför har kommunfullmäktige beslutat att efterge avgifter för viss livsmedelskontroll, viss kontroll av köldmedier, tillsyn av serveringstillstånd och markupplåtelseavgift för uteservering. Med beslutet vill staden mildra de ekonomiska effekterna och bidra till återhämtningen av det stadsliv som gör Helsingborg attraktivt.

Trots att restriktionerna för serveringsställen togs bort den 9 februari 2022 gör de förlorade intäkterna under pandemin att företagens likviditetsproblem riskerar att fortsätta under året. Många företagare i branschen har drabbats hårt och saknar en stabil ekonomisk grund för att fortsätta sin verksamhet.

Helsingborgs stad vill göra vad vi kan för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemins restriktioner och bidra till en återhämtning av restaurang- och besöksnäringen. På uppdrag av stadens politiska ledning har stadsledningsförvaltningen därför undersökt vad kommunen kan göra för att den lokala besöksnäringen ska stå bättre rustad för framtiden. Den 19 april slog kommunfullmäktige fast att företag som driver serveringsställen inte behöver betala vissa avgifter under 2022.

Gäller registrerade serveringsställen

Beslutet om att efterge avgifterna gäller endast företag med serveringsställen som var registrerade hos respektive nämnd vid utgången av år 2021 och fortsatt under år 2022. Detta betyder företag som startat servering efter årsskiftet 2021/2022, inte omfattas av beslutet och ska betala avgifterna som vanligt.

Nystartade serveringsställen omfattas inte eftersom de bedöms ha gjort en affärsmässig kalkyl av kostnader och intäkter när de ansåg sig ha kunnat starta under rådande pandemi. Samma avgränsning gällde senast kommunfullmäktige beslutade att efterge avgifter i mars 2021.

Avgifter för tillsyn, kontroll och uteservering

De avgifter som under 2022 ska efterges till företag med ett registrerat serveringsställe (ej startade under 2022) är:

  • miljönämndens avgifter för livsmedelskontroll och kontroll av köldmedier
  • socialnämndens avgift för tillsyn av serveringstillstånd
  • stadsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens markupplåtelseavgift för uteservering under sommarsäsongen perioden 2022-03-15 till 2022-10-31.

I vissa fall kommer verksamheten att få ett nytt och ändrat avgiftsbeslut för året. I andra fall kommer fakturan för avgiften inte att skickas ut, krediteras eller strykas.

De nämnder som påverkas av eftergiften kommer att kompenseras ekonomiskt enligt beslutet i kommunfullmäktige.

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om avgifter för livsmedelsföretag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00