Almi satsar på seminarier för entreprenörer

Till våren ger Almi en seminarieserie I Helsingborg som riktar sig till entreprenörer. Seminarierna vänder sig till företagare som har bestämt sig för att starta, eller de som har startat men som inte riktigt har hittat rätt.

Seminarierna är:

  • Du och ditt företag – om att gå från idé till affärsmodell.
  •  Räkna på din affärsidé – om ditt företags viktiga ekonomiska samband och nyckeltal.
  •  Att sälja med framgång – om att förstå dina kunder och underlätta köp.
  • Att växa – om att tänka tillväxt redan från start.
  • Att köpa företag – om vad du bör tänka på inför ett företagsköp.

Seminarierna utmanar och ger möjlighet att diskutera med likasinnade- allt i syfte att leverera kunskap, inspiration och möjlighet att utveckla nätverk.

Läs mer och anmäl dig på almi.se.

Helsingborg och Höganäs samverkar kring besöksservice

2019 samverkar Höganäs tätt med Helsingborgs stad kring besöksservice våra turister. Det handlar bland annat om gemensam sommarpersonal men även om att samköra våra utbildningar för infopoints.

– Detta är ett sätt för oss att tillsammans utveckla vår besöksverksamhet ihop för att ge ännu bättre service. Dessutom vet vi att våra besökare rör sig mellan våra kommuner i Familjen Helsingborg. För våra infopoints del innebär det att det även ges tillfälle till erfarenhets- och kunskapsutbyte vilket också är positivt, säger turism- och destinationsutvecklingschef Emma Håkansson.

Vad tycker du om Helsingborgs företagsklimat?

Är du en av de 400 företagare i Helsingborg som fått Svenskt Näringslivs enkät kring det lokala företagsklimatet? Då hoppas vi att du sätter av lite tid och besvarar den. Vi behöver dina synpunkter för att bli bättre.

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning av Sveriges kommuners företagsklimat. Ungefär 60 000 företagare i Sverige får ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar.

Enkäten bildar tillsammans med statistik kring strukturella förutsättningar underlag för ett samlat omdöme. Kommunernas resultat ger en placering på Svenskt Näringslivs ranking.

Välkommen till Företagardagarna 2019

Företagardagarna är regionens största näringslivsmässa och är en årlig återkommande mässa med drygt 220 utställare och cirka 8000 besökare på två dagar är detta en unik mötesplats.

Mässans syfte är att öka den regionala andan och uppmuntra till affärer inom regionen, och det ska vara enkelt att delta för alla!  Ett ypperligt tillfälle att skapa underlag för ökade affärer. Alla ska kunna vara med: företagsjättar, småföretag och hobbyföretagare. Parallellt med mässan erbjuder vi intressanta och spännande föreläsare.

Vi ses i Lindab Arena 2019 den 10-11 maj.

Boka din monter på engelholm.com

Kinas utveckling i fokus på näringslivsfrukost

På bara några decennier har Kina gått från slutet jordbrukssamhälle till att bli världens största ekonomi. Den resan var grunden för Kent Härstedts föredrag på senaste Näringslivsfrukosten.

På 1800-talet tvingades Kina under förnedrande former till handel med den tidens europeiska stormakter. Den erfarenheten präglar än idag Kinas förhållande till omvärlden. Det säger Kent Härstedt som arbetat gentemot Kina under många år, bland annat som diplomatiskt sändebud.

– Kina hämtar kraft i historien. När man invigde OS i Peking och skulle visa en exposé över sin historia valde man att inte ta med 150 år. Den bakgrunden måste man ha med sig när man som företag arbetar med Kina, säger Kent Härstedt.

Kent Härstedt talar på Näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Kent Härstedt talar på Näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Intresset för Kina från både stater och företag är stort. Och det blir hela tiden större.  Kina utgör idag världens största ekonomi, samtidigt som lönerna och levnadsstandarden stiger. Detta i ett samhällssystem där staten är tätt sammanflätad med näringslivet.

– Kina vill bli en global spelare och man arbetar mycket medvetet för det. Till exempel har man flyttat fabriker till Pakistan där lönerna är lägre och man köper upp hamnar ibland annat Europa. Och den utvecklingen väcker naturligtvis motstånd, säger Kent Härstedt.

Kina expanderar

Han ser också risker med Kinas expansiva politik. På mycket kort tid har en liten krets av personer gått från extrem fattigdom ännu extremare rikedom. Den kretsen riktar sina blickar mot väst.

– Som företag i till exempel Sverige är det lätt att bli nedtrampad när rika kineser visar köpintresse. Man måste hitta ett tydligt förhållningssätt och komma ihåg att de här personerna har gjort en hisnande resa på bara 50 år, säger Kent Härstedt.

De stora klasskillnaderna är ett omfattande problem i Kina, liksom den omfattande korruptionen.

– Arbetet mot korruptionen har intensifierats de senaste åren och man jobbar mycket aktivt mot den. Men det finns fortfarande mycket kvar att göra, säger Kent Härstedt.

Göra affärer med Kina

För den som vill göra affärer med kinesiska företag är Kent Härstedts grundtips dels att sätta sig in i den kinesiska kulturen. Dels att förstå vikten av långsiktiga relationer.

– Att ha långa relationer är helt avgörande i ett land som Kina. Det går inte till så att man bara träffas en gång och skriver kontrakt. En annan aspekt är maten. Under kulturrevolutionen svalt många kineser. Än idag säger två kineser som träffas på gatan inte hej, de säger: har du ätit?

På frukosten delades också Helsingborgs stads miljöpris ut.

Värd för näringslivsfrukosten var Företagarna. Nästa Näringslivsfrukost arrangeras 5:e februari 2019.

Sex företag uppmärksammas med Företagsstjärnor

Helsingborgs företagsstjärnor bidrar på ett eller flera sätt till att vi når visionen – Helsingborg 2035. Stjärnorna är goda exempel på varför Helsingborg är bästa platsen för företagsamma människor.

Företagen som uppmärksammas med Företagsstjärnor är:

Beneli AB

Beneli tar verkligen tillvara digitaliseringens möjligheter genom att tillföra etiketter smart funktionalitet för olika kundsegment. En flerårig utveckling som nu ger resultat i nya affärer och nya jobb. Ni ser till att kunder och leverantörer är uppkopplade och delar information för förbättrade tjänster och funktion. För oss är ni en av Helsingborgs Företagsstjärnor. Grattis!

Carl Hoff AB

Med en långsiktigt tydlig filosofi att ge kunden personlig service, ett brett urval av högklassiga smycken och juveler i egen design, förflyttar Carl Hoff AB ett anrikt yrke in i framtiden. Genom tradition i generationer och djupt hantverkskunnande länkar ni ihop framtiden med att utveckla e-handel och nya marknader. Ni förnyar och utvecklar stadens utbud och upplevelser samtidigt som er kreativitet inspirerar. För oss är ni en av Helsingborgs Företagsstjärnor. Grattis!

Tretorn AB

Tretorn Sweden ABs grundare visar med sin passion och förmåga för affärer att se potential och styrkan i klassiska, och för staden profilstarka, produkter. Med er glöd i att hitta förutsättningarna för fortsatt produktion av klassiska produkter för ett liv ute, visar ni i ert Eco Essentials Initiativ hur företagsamma helsingborgare kan utveckla moderna och hållbara produkter. För oss är ni en av Helsingborgs Företagsstjärnor. Grattis!

Georg Fahlmans Konditori AB

Fahlmans Konditori är ett av de mest värdefulla varumärken för staden. I detta konditori har generationer av helsingborgare och besökare till vår stad stått vid diskarna och valt sina favoriter och suttit i solen med sitt kaffe. Fahlmans har i alla år med nyfikenhet och gränslös passion försett oss bästa förutsättningar för bra möten, affärer och upplevelser. För oss är ni en av Helsingborgs Företagsstjärnor. Grattis!

Luxus Packaging AB

Luxus Packaging tar ett socialt ansvar med stort hjärta och personligt engagemang. Mattias Strömberg med personal skapar förutsättningar för personer som står utanför arbetsmarknaden genom att erbjuda praktikplatser och anställningar. Detta bidrar till ökad självständighet och själv-försörjning hos individer och går hand i hand med Helsingborgs vision 2035. Luxus Packaging är en av Helsingborgs Företagsstjärnor. Grattis!

J.H Orsing AB

Med ett stort engagemang och i en inkluderande miljö ger J.H. Orsing individer möjligheten att växa. Företaget skapar nya mönster och bryter ny mark genom att med ett öppet sinne ge chans till praktik och anställning. J.H. Orsing bidrar därmed till en gemensam och balanserad stad i enlighet med Helsingborgs vision 2035. Grattis!

Se hela listan över bolagen som uppmärksammats med Företagsstjärnor 2018.

Vill du starta eget?

Varför inte byta karriär och starta eget som franchisetagare. Den 18 oktober är det informationskväll för dig som är intresserad av franchise på Radisson Blu Metropol.

Du får information om hur franchise fungerar och vilka kedjor som söker franchisetagare i Helsingborg.

Kostnadsfritt inklusive fika.

Tid: Torsdagen den 18 oktober klockan 18-20.

Plats: Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16, Helsingborg

Anmäl dig och läs mer här på sajten Franchise Torget.

Robusta företag i ett hållbart samhälle

Jordens medeltemperatur blir allt högre. Det ställer krav på att kommuner och företag blir robustare och tillsammans rustar för både översvämningar och torka. Men hur ska det gå till? Den frågan stod i fokus på senaste Näringslivsfrukosten i Helsingborg.

Längre och varmare somrar. Kortare vintrar. Kraftigare stormar och regnoväder. Så ser förmodligen framtidens klimat ut. Därför måste företag och kommuner arbeta tillsammans för att bygga ett så robust samhälle som möjligt. Det menar Magnus Qvant, som arbetar på organisationen Reciellent regions.

– Våra studier visar att 80 procent av de viktiga samhällsfunktionerna bärs upp av företag. Samtidigt har vi en gammal infrastruktur, samhället urbaniseras, vi får fler äldre i samhället och våra städers planering gjordes under industrialismen. Den bygger på att man jobbar i en del av staden och bor i en annan. Så är det inte idag, säger han.

Magnus Qvant talar på näringslivsfrukosten.

Magnus Qvant talar på näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Runt om i världen ställer städer och företag om till en annan verklighet och ett annat klimat. En stad som ligger långt fram är Köpenhamn. 2011 drabbades staden av ett enormt skyfall som orsakade samhällskostnader i miljardklassen. Därefter satsade staden elva miljoner danska kronor på klimatsäkring.

– Innan har man bara räknat på kostnader för att återställa till exempel vägar. Nu tog man med kostnader för bland annat inställda operationer. Sedan har man satt målet att bli bäst i världen på klimatanpassning, säger Magnus Qvant.

San Fransisco jobba med klimatanpassning

Samma utveckling pågår i regionen Bay Area, som bland annat innefattar San Fransisco och rymmer 7,5 miljoner invånare. I deras klimatanpassning ingår också att förändra bostadsmarknaden.

– Man talar om affordable cities. I Sillicon Valley har man problemet att arbetskraften flyttar på grund av bostadspriserna. Så det går inte bara att bygga murar mot stigande havsnivåer utan man måste ha ett helhetstänk som innefattar människorna och företagen som finns där, säger Magnus Qvant.

Extra viktigt i Helsingborg

Även i Helsingborg pågår sedan flera år ett omfattande arbete med klimatanpassning. Nybyggda områden måste placeras 3,5 möter över havet. Dessutom finns bland mycket annat till exempel särskilda rinnvägar för vatten med i stadsplanen för 2017. Även grönytor är viktiga delar i klimatarbetet.

– Ovanför Landborgen ska vi skapa fördröjningar för vattnets väg mot havet. När vi bygger Helsingborgsexpressen arbetar vi med växtbäddar. De lagrar dels vatten vid ett skyfall, dels lagrar de värme vid en period med omfattande hetta, säger Malin Rizell från stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Klimatanpassning är extra viktig i Helsingborg. Det visar en riskanalys som staden utfört.

– Staden ligger i en bukt och är därför extra utsatt för vågornas höjd. Det är ett av skälen till att ingen kan hantera klimatanpassning på egen hand utan vi måste hjälpas åt, säger Malin Rizell.

Malin Rizell talar på näringslivsfrukosten.

Malin Rizell talar på näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Den uppfattningen delas också av Karl-Erik Grevendahl, hållbarhetsexpert på Handelskammaren.  Företag påverkas i hög utsträckning av klimatförändringarna, vilket också ökar sårbarheten.

– Toyota hade en fabrik i Bangkok som tillverkade en unik komponent till deras bilar. När staden drabbades av översvämningar kunde inte fabriken leverera komponenten, vilket ledde till att Toyotas försäljning sjönk, säger han.

Hans råd till företagare är att gå igenom företagets värdekedja och ställa frågan: Hur påverkar den mitt företag?

– Man har oftast koll på leverantörer. Men vad händer om leverantörens leverantör inte kan leverera på grund av en översvämning, säger han.

Karl-Erik Grevendahl talar på näringslivsfrukosten.

Karl-Erik Grevendahl talar på näringslivsfrukosten. Bild Martin Strandberg

Handelskammaren har gjort den typen av analyser för livsmedelsindustrin. För nötköttsproduktion är till exempel de avgörande faktorerna i en torkperiod tillgång till vatten och betesmark för djuren.

– Det är naturligtvis lättare att identifiera sådana punkter för livsmedelsindustrin. Men alla företag har nytta av att analysera sin värdekedja, säger Karl-Erik Grevendahl.

Nästa Näringslivsfrukost äger rum 28 november.

Helsingborg i global final för bästa platsvarumärket

Helsingborg har nominerats till City Nation Place Awards i två kategorier: bästa platsvarumärke och bästa kommunikationsstrategi. I hård konkurrens med över 100 bidrag har Helsingborg valts ut och tävlar bland annat mot Barcelona, Kapstaden, Skottland och Puerto Rico.

Vinnarna koras vid den årliga City Nation Place Global-konferensen, som äger rum i London den 8 november. Nomineringen avser kommunikationskonceptet kring WKNDbyHBG.

– Vi är fantastiskt glada och lite överraskade. Konkurrensen har varit stenhård och det känns hedrande att vara nominerade tillsammans med så starka varumärken och platser, säger Emma Håkansson, chef för turism- och destinationsutveckling på Helsingborgs stad.

Läs mer om City Nation Place Awards.

Se filmen Helsingborg – a place of endless weekends.