Fyra företag uppmärksammas med Företagsstjärnor

Fyra Helsingborgsföretag har uppmärksammats Företagsstjärnor. Stort grattis säger vill till dem.

Företagen är:

  • Privat Barnomsorg Carina Bäckström A
  • Axolot Solutions
  • Backhaus
  • Invono

Läs mer om företagen och motiveringar till deras Företagsstjärnor.

Helsingborgs företagsstjärnor bidrar på ett eller flera sätt till att vi når visionen – Helsingborg 2035. Stjärnorna är goda exempel på varför Helsingborg är bästa platsen för företagsamma människor.

De är exempel på att Helsingborg är en spännande och attraktiv plats för entreprenörer, en magnet för kreativitet och talang. Våra företagsstjärnor gör oss stolta över Helsingborg och är förebilder för ett växande och innovativt näringsliv.

Företagsstjärnor gratuleras med blomma

De som uppmärksammas med en Företagsstjärna gratuleras med en blomma, ett grattiskort med en hälsning från näringslivsdirektören och en magnet i form av en stjärna. Sedan 2014 har strax över 100 företagare prisats och fler är på gång.

Läs mer om Företagsstjärnor.

Viktig information till företagare

En organisation inom nattvandring som kallar sig Nattvandrarna ringer till lokala företag och ber om sponsring. De påstår att pengarna ska gå till de lokala nattvandrargrupperna. Detta är felaktigt.

Helsingborg volontärcenter arbetar tillsammans med stiftelsen Nattvandring.nu med ett trygghetssyftande projekt i form av fler nattvandringsgrupper i Helsingborg.

Tyvärr har det visat sig att en annan organisation inom samma verksamhetsområde, kallade Nattvandrarna, via ett bolag i bland annat Örebro (Svensk kommunikationstjänst) säljer sponsorpaket i olika storlekar till företag över hela landet. Försäljningen sker via telefon.

Blir du som företagare kontaktad och man hänvisar till stiftelsen nattvandring.nu, nattvandring.nus huvudkontor eller den lokala nattvandrargruppen på orten ska du ta kontakt med Nattvandring.nu innan du accepterar något sponsorspaket.

Läs mer på nattvandring.nu

Rekordmånga internationella besökare under 2017 för destinationen Helsingborg

Förra året blev ännu ett kanonår för besöksnäringen och attraktionerna i Helsingborg. Antalet internationella besökare ökade rejält, övernattningarna på hotellen var fler än någonsin tidigare och flera attraktioner slog besökarrekord.

Enligt preliminära siffror från SCB och Tillväxtverket ökade antalet övernattningar under året med 1,2 procent till drygt 770 000 övernattningar, att jämföra med 761 000 övernattningar 2016. Ökningen ska ses i sken av att i Skåne minskade antalet övernattningar med 0,4 procent, medan riket ökade med 2,1 procent. Beläggningen på stadens hotell ökade något efter en kort nedgång och pekar på att hotellmarknaden nu har stabiliserats. Det totala antalet hotellgäster var högre än någonsin och beläggningsgraden var 65,2 procent, en ökning med en halv procentenhet mot 2016 och en bra bit över snittet för både Skåne och riket, som var 59,7 respektive 58,2 procent.

– Det är roligt att stadens satsningar ger resultat. Besöksnäringen är viktig och skapar välbehövliga jobb i Helsingborg, inte minst för unga och nyanlända eftersom det är en bransch där många får sitt första jobb. Men potentialen är ännu större, med bland annat fler hotell, attraktioner, evenemang och utveckling av Sofiero slottspark finns stor potential till fortsatt tillväxt och ännu fler jobb, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

Internationella gästnätter ökar

De internationella gästnätterna ökade med nära 30 000 till runt 185 000, en ökning på drygt 19 procent. Det är med råge den högsta siffran någonsin och ökningen var jämn över året. Det kom flest utländska besökare från Tyskland, Danmark, Storbritannien, Norge och Nederländerna.

– Nästan 20 procent tillväxt är fantastiskt bra! Vår internationella attraktivitet har ökat rejält de senaste åren och det är ett resultat av ett strategiskt arbete av hela destinationen. Att ökningen även var jämn över alla årets månader är också glädjande, vilket visar att vi växer även utanför högsäsongen, säger Emma Håkansson, turism- och destinationsutvecklingschef i Helsingborg.

Evenemang lockar besökare

Kulturattraktionerna och stora evenemang lockade både många helsingborgare och mer långväga besökare. Det är en trend som Max Granström, VD för Helsingborg Arena och Scen och tillförordnad kulturdirektör, tror håller i sig:

– Det är klart positiva siffror. 210 000 besök på Sofiero under 2017, varav nästan hälften internationella, och lägg till det att både Fredriksdal och Kärnan uppvisar mycket goda besökssiffror. Sedan ser vi även resultatet av Helsingborg Convention & Event Bureaus långsiktiga arbete, då bland annat Veteran-EM i bordtennis genomfördes i Helsingborg med cirka 13 000 gästnätter. Det arbetet räknar jag med kommer fortsätta bära frukt framöver.

Fördjupning i produktivitet på årets första Näringslivsfrukost

Fler än 200 företagare var på plats på 2018 års första näringslivsfrukost i Helsingborg. På agendan stod produktivitet. Och ett företag som med ett nytt arbetssätt vände både produktivitet- och lönsamhetskurvan.

Värd för årets första Näringslivsfrukost var Handelskammaren. De har under 2017 ingått i Produktivitetskommissionen som undersökt hur den skånska produktiviteten utvecklas och hur den kan förbättrats. Resultaten visar att förutsättningarna för produktivitet är goda i Skåne. En viktig faktor är att vara del av en region där det är lätt att pendla mellan kommuner.

– Helsingborgs arbetsmarknad har täta kopplingar till grannkommunerna, men också till Malmö, Lund och Danmark. I Malmö kommer sex procent av de intjänade lönerna från personer som bor i Helsingborg, säger Pernilla Johansson, chefsekonom på Handelskammaren.

Pernilla Johansson, chefsekonom på Handelskammaren.

Även andelen stora företag, högutbildade personer och forsknings- och utbildningsföretag i en kommun gynnar företagens produktivitet. Men mellan 2008 och 2013 sjönk den skånska produktiviteten. En anledning var finanskrisen. En annan att företag som Astra Zeneca och Sony Ericson skar ner sina verksamheter kraftigt.

– Det är lätt att tänka att det var en Lundafråga, i och med att bolagen fanns där. Men det påverkar hela regionen. Man ska dock komma ihåg att personerna som jobbade på till exempel Astra Zeneca i hög uträckning stannat i regionen. Det är viktigt för produktiviteten, säger Pernilla Johansson.

Så kan produktiviteten förbättras

Produktivitetskommissionen har också flera förslag på hur produktiviteten i Skåne kan förbättras. Det handlar bland annat om att få fler växande företag och ökad internationell handel.

– Utbyggnaden av E6 är väldigt viktig. Men vi behöver också färre kommuner. Idag har vi två stora arbetsmarknadsregioner i Skåne. Men 33 kommuner, säger Pernilla Johansson.

Ett företag som gjort en produktivitetsresa är Nolato Meditech. På ett år höjdes produktiviteten med 80 procent. Allt började med ett möte med den största kunden, läkemedelsbolaget Novo nordisk.

– Chefen som jag träffade sa att vi var sämst, dyrast och om inte vi blev bättre skulle de byta leverantör. Men jag fick också en lång lista av honom om hur vi kunde förbättras, säger Anna Celsing, som då var platschef på Nolato Meditech.

Anna Celsing föreläser på Näringslivsfrukosten.

Anna Celsing föreläser på Näringslivsfrukosten.

Det var 2011, fyra år senare fick Nolato Leanpriset för sin produktivitet. Anna Celsing pekar ut ett antal faktorer som låg bakom framgången: företaget lyckades samla rätt lag, man involverade medarbetarna och chefernas möte förändrades från informationssittningar till att fokusera på workshops och feedback. Dessutom lärde man sig att älska avvikelser.

– När vi började kolla närmare på avvikelsernas visades det sig att vi hade 200 öppna sådana som man inte gjort något åt. Vi insåg att vi var tvungna att se transparent på avvikelser och åtgärda dem löpande, säger Anna Celsing.

Medarbetare fick större ansvar

Teamen på företaget fick också planera sin egen tid i hög utsträckning.

– De kan ju det bäst. Det gav också medarbetare som är stolta över det de gör. I förläningen handlar det om att våga delegera och våga fira och belöna det som går bra, säger Anna Celsing.

Nästa näringslivsfrukost arrangeras 17 april. Då föreläser Fabian Bengtsson, tidigare vd på Siba. Värd är Helsingborgs stad.

Läs mer om Näringslivsfrukostarna.

Boka din plats på Helsingborgs Entreprenörskola

Funderar du på att starta företag? Då är du varmt välkommen till Helsingborgs Entreprenörskola. Under åtta kvällar med start den 13 mars, går vi igenom det mesta som är bra att veta inför en företagsstart.

Helsingborgs Entreprenörskola vänder sig till dig som går i tankar att starta och utveckla företag. Under åtta kvällar under våren får du tips, inspiration och kunskap i att starta företag. Du får dessutom ett nätverk av andra nystartare samt kontakt med organisationer som stöttar företag i olika faser.

Läs mer och boka din plats.

Rekordnivåer på nyföretagande i Helsingborg

Under 2017 startades 1061 nya företag i Helsingborg. Det innebär att för andra året i följd har över 1 000 nya företag etablerats i kommunen. Men också att Helsingborg går mot strömmen, jämfört med både länet och Sverige.

Mellan 2016 och 2017 steg nyföretagandet i Helsingborg med 2,8 procent, från 1032 nya företag 2016 till 1061 nya företag 2017. För samma period faller nyföretagande i Skåne med 1,56 procent och i Sverige som helhet faller nyföretagandet med 0,99 procent. Claes Malmberg är chef för näringslivsutveckling i Helsingborgs stad. Han betonar att staden gjort en kraftfull satsning på nyföretagande, inte minst med fokus på unga.

– Initiativen kring entreprenörsskolor har vidareutvecklats, och idécoachningen på den kreativa mötesplatsen Think Open Space har successivt ökat. Vår satsning på företagsaccelerator ThinkAccelerate fortsätter ge positiva effekter på framväxten av nya konkurrenskraftiga start-up företag. Annat som bidrar till ökningen är Tillväxt Helsingborg som tagit ordentlig fart. Våra entreprenörsstödjande partners är viktiga för oss. Nyföretagarcentrum, Almi, Forza of Sweden med flera är samarbeten som aktivt bidrar och som utvecklats positivt med sina olika stödjande insatser och aktiviteter för nya företag. Betydelsen av privata initiativ som t ex E-commerce Park of Sweden måste också nämnas i sammanhanget då de med sitt erbjudande attraherar många som vill starta och driva företag inom e-handelssektorn säger Claes Malmberg.

Siffrorna bekräftar också att Helsingborg fortsätter vara en bra plats för entreprenörskap och företagsamma människors möjligheter att förverkliga sina drömmar.

– Det är fantastiskt roligt. Under 2017 startades nära nittio nya företag per månad i Helsingborg. Det ger oss alla som engagerar oss i nyföretagandet extra råg i ryggen inför 2018 fortsätter Claes Malmberg

Trots en kraftig befolkningsökning har antalet nyregistrerade företag per 1000 invånare gått upp från 7,37 för 2016 till 7,41 för 2017. Under samma period minskade också konkurserna i Helsingborg med 8 procent, från 119 år 2016, till 109 år 2017. Det visar siffror från UC.

– Nya och livskraftiga företag är ryggraden i en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling. Det är i dessa företag som de flesta jobben skapas och det är också där som många nya innovationer utvecklas. Det behövs fler nya och växande företag, inte minst bland unga vuxna, säger Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson. Helsingborg har en kraftig befolkningsökning. För att klara utmaningarna krävs att tillväxten är hållbar med balans mellan nya invånare och nya jobb. Vi har satt upp offensiva mål, därför är det riktigt tillfredsställande att vårt arbete ger resultat och att nyföretagandet i Helsingborg för 2017 ligger på en ännu högre nivå än året innan, avslutar Peter Danielsson.

Statistiken bygger på siffror från Bolagsverket och gäller för aktiebolag, enskilda näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag.

Anmäl dig till The Academy och utveckla din idé till ett företag

The Academy är kursen för nordvästskåningar som vill utveckla en företagsidé och växa som entreprenör. Vi vänder oss till dig som har drömmar om att starta din egen verksamhet med ambition att kunna leva på ditt företagande.

The Academy är en utbildning i sex delar där vi visar, och låter er testa, ett annat perspektiv på företagande och entreprenörskap än det som vanligtvis erbjuds. Genom interaktiva workshops får du med dig vad du behöver för att kunna starta upp din egen verksamhet. Du får ta del av framgångsnycklar för att snabbt ta din idé till marknaden, lära dig sälja och marknadsföra din tjänst eller produkt utan en stor budget. Vi låter dig uppleva hur det känns att ta dig utanför din trygghetszon och utveckla entreprenöriella egenskaper som mod, innovation och nyfikenhet. Utbildningarna ges i Svalöv.

Ansökningstiden har gått ut. Första utbildningstillfället äger rum 19 mars.

Läs mer om The Academy

Läs nummer fyra av Näringsrikt

I årets fjärde nummer kan du bland annat läsa om "årets företagare i Skåne" och se hur Helsingborgs ny affärsdistrikt tar form. Du får även tips på hur du lyckas med sociala medier.

Näringsrikt nummer fyra 2017, (pdf 16 mb)

Sju företag uppmärksammas med Företagsstjärnor

Sju Helsingborgsföretag som är verksamma i ett spann från till kläddesign till byggbranschen har uppmärksammats med Företagsstjärnor. Stjärnorna är goda exempel på varför Helsingborg är bästa platsen för företagsamma människor.

De sju företagen och motiveringarna är:

Rebecca Björnsdotter AB

Rebecca Björnsdotter stärker och för vidare Helsingborg långa tradition som modestad. Med internationell närvaro och med rötterna i staden placerar Rebecca världens fötter i sin unika design och utveckling. Med kreativitet, branschkunskap och affärsmannaskap skor företaget modemedvetna konsumenter och bidrar till att göra Helsingborg till en skapande, pulserande och global stad. Grattis!

Matkooperativet Helsingborg

Matkooperativet visar med sitt engagemang och gemensamma krafter ett bärande alternativ till de stora kedjorna inom detaljhandeln och erbjuda alla i Helsingborg livsmedel producerade med social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. Grattis!

Kulturhotellet

Kulturhotellet får genom sitt arbete med den fria kulturscenen oss Helsingborgare att känna som att vi bor i en kosmopolitisk stad. Såväl som lokal som internationella kreatörer fyller staden med innehåll som får världens blickar att riktas mot vår stad. Grattis!

Inyett AB

Inyett besitter en förmåga att omsätta innovationer och digitala lösningar och anpassa detta utifrån vad kunder behöver i forma av automatiserade digitala säkerhetstjänster. Som ett av Heslingborgs tillväxtbolag är ni en fantastisk förebild för andra utvecklingsföretag i vår region. Grattis!

ISEC Industrial Security AB

ISEC Industrial Sequrity är ett av Helsingborgs verkliga profilföretag, med avancerad kamerateknik för övervakning av kärnkraftsindustrin. Byggt på innovationer och teknikutveckling med bas i Helsingborg. Ni är en förebild i hur affärer skapas inom ett område där spjutspetsteknik tar över bedömning, för en global marknad.

Karaten Bygg AB

Karaten Bygg visar att de vill bygga en bättre omvärld. Genom öppenhet, tydlighet och mod att tänka nytt ger de människor möjlighet att utvecklas och etablera sig på arbetsmarknaden. Med sitt goda bemötande och engagemang bidrar Karaten Bygg till stadens vision om gemenskap, jämlikhet och tolerans. Grattis!

Wihlborgs AB

Med en blick för individers unika förutsättningar och förmåga ger Wihlborgs ungdomar en väg ut ur arbetslöshet i sitt arbete med stationsvärdar på Helsingborgs C. Wihlborgs bidrar därmed till stadens vision om gemenskap, jämlikhet och tolerans. Grattis!

Se lista på alla företag som uppmärksammats med Företagsstjärnor.

Kriterier för Företagsstjärna.

Djupdykning i startups på årets sista Näringslivsfrukost

Unga bolag med nydanande teknologi och affärsmodeller är en viktig del i att skapa tillväxt i ett samhälle och sprida tekniska innovationer till etablerade företag. På årets sista Näringslivsfrukost stod startups och deras möjligheter och fallgropar i fokus.

Digital teknik, det vill säga tech, har länge varit fokus i startupbranschens kikarsikten. Men på bara några år har utvecklingen förändrats. Idag letar riskkapitalister och startupfonder allt mer efter företag som jobbar med hållbarhet, såväl så socialt som ekologiskt. Det säger Jeanette Andersson, finansieringsrådgivare på Minc i Malmö.

– Livsmedel är en sådan bransch. Många är trötta på stora bolag. Men det är också svårt för små bolag att nå ut. Så där skulle jag definitivt hålla koll som investerare, säger Jeanette Andersson.

Jeanette Andersson från Minc i Malmö föreläser om startups på näringslivsfrukosten.

Jeanette Andersson från Minc i Malmö föreläser om startups på näringslivsfrukosten. Bild: Martin Strandberg

Investeringar och riskkapital är avgörande för startups. De är nydanande bolag med tillväxtpotential, ofta i obeprövade nischer. Det innebär att investerare i startups kan få leva med en lång period utan positivt kassaflöde eller vinst.

– Startups är ofta både intressanta och högt värderade. Men det kan komma en tidpunkt när man som investerare måste avgöra om man ska fortsätta att gå in med pengar eller inte. Hur man avgör det finns det inget enkelt svar på. Men jag brukar gå mycket på hur de som startat företaget ser på företaget och sitt engagemang, säger Jeanette Andersson.

Kapital från olika håll

Kapital till startups kommer inte bara från enskilda personer, så kallade affärsänglar, det kommer även från fonder och genom att notera bolaget på t ex Aktietorget och motsvarande.

– Sen finns också varianter av crowdfunding. Det man ska komma ihåg med det är att man får väldigt många intressenter som har en liten andel var, säger Jeanette Andersson.

På många platser finns också inkubatorer för startups, till exempel ThinkAccelerate i Helsingborg och Minc i Malmö.

– Inkubatorer och Acceleratorer är  värdefulla för startups. Men det har också kommit in väldigt många inkubatorer väldigt snabbt. Jag tror vi kommer se en konsolidering, säger Jeanette Andersson.

Publik på näringslivsfrukosten.

Bild: Martin Strandberg

Inkubatorer är viktiga

Inkubatorer och Acceleratorer spelar en  viktig roll  i att stötta företagen i utvecklingen. På längre sikt är det bara en av tio som överlever. Jeanette Anderssons råd är därför att som investerare arbeta i nätverk.

– Att saminvestera är många gånger klokt. Sen är det också roligt att jobba med startups. Det är otroligt inspirerande. Men man ska inte glömma bort att lyssna in och vara kritisk, säger hon.

En bransch som ännu är ganska outforskad mark för startups är offentlig förvaltning. Men det är på väg att ändras.

– I Sverige tror vi gärna att vi kommit långt inom digitalisering av offentlig förvaltning. Och det har vi på vissa områden, inte minst ni här i Helsingborg. Men andra länder som Italien och Estland har kommit längre. Här finns absolut potential för startups, säger Jeanette Andersson.

Nästa Näringslivsfrukost arrangeras 7 februari. Då är temat produktivitet och effektivitet.