Nya trängselregler mot virusspridning på barer, restauranger och caféer

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya föreskrifter för servering av mat och dryck på barer, restauranger och caféer. Föreskrifterna ska förhindra spridningen av coronaviruset med rutiner för att undvika köer och trängsel mellan människor.

Reglerna har stöd i smittskyddsförordningen och gäller all matservering. De livsmedelsföretag som berörs måste se över sina rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla kan hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning. Därför är servering till besökare som står i barer inte längre tillåten.

Från den 25 mars 2020 är det endast tillåtet att:

 • Servera mat och dryck till besökare som sitter vid bordet.
 • Lämna ut beställningar av hämtmat, så länge det inte leder till trängsel och köer.
 • Låta besökare beställa och hämta sin mat och dryck, så länge det inte leder till trängsel eller köer.

Företag som driver barer, restauranger och caféer ska i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras i verksamhetens lokaler. Riskbedömningar ska göras regelbundet utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkares rekommendationer.

Verksamheter som inte följer de nya reglerna riskerar få stänga efter ett beslut av regionens smittskyddsläkare.

FAQ om trängselregler och smittspridning

Se till att alla dina gäster sitter ner vid bord när de äter och dricker. Informera gästerna om att de måste hålla avstånd till varandra när de står i kö för att beställa mat att ta med sig, eller när de ska hämta mat till bordet. Om gästerna sitter för nära varandra kan du göra mer plats mellan borden. Du får inte servera mat och dryck till gäster som står vid en bardisk.

Ja, om du ser till att gästerna hämtar mat till borden utan att det blir köer eller trångt vid buffén. Följ också allmänna rutiner för rengöring och hygien.

Folkhälsomyndighetens råd är att vi ska ha mer än en armlängds avstånd mellan varandra. Smittskyddsläkare i Sverige har tidigare gett rådet att friska personer ska vara minst en meter ifrån varandra. Det rådet följer nu många restauranger, affärer och butiker. Du kan hjälpa kunder att hålla rätt avstånd i kön om du markerar avstånden med tejp i golvet.

– Ja, om det är möjligt utan att det blir trängsel mellan gästerna och andra gäster som beställer eller hämtar mat och dryck.

– Det betyder att du ska begränsa antalet kunder som är i din lokal samtidigt. Rent formellt gäller inte förbudet i till exempel affärer, eftersom de inte är arrangerade tillställningar som vänder sig till allmänheten. Men de senaste rådet från Folkhälsomyndigheten (1 april) är att butiker, affärer, köpcentrum, varuhus och liknande verksamheter ska begränsa antalet kunder. Verksamheter inom handel ska också ta fram alternativ till kassaköer, till exempel ett kölappssystem, eller visa kunderna vilket avstånd de ska hålla till varandra när de står i kön.

Det är mycket viktigt att medarbetare som känner sig sjuka stannar hemma fram till de inte längre har några symptom och sedan två extra dagar. Coronaviruset smittar inte via mat, men personen kan smitta gäster och andra medarbetare i lokalen.

Du ska själv se till att din verksamhet följer reglerna och ha rutiner för det. Du ska också bedöma risken för att coronaviruset sprids mellan gäster i dina lokaler enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer informerar om reglerna i kontakten med verksamheter och under sina planerade besök, men det är inte en del av kontrollen som görs enligt livsmedelslagen. Om staden får information om att en verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens regler, ska miljöförvaltningen kontakta smittskyddsläkare. Smittskyddsläkaren kan sedan besluta om åtgärder eller stängning av verksamheten enligt smittskyddslagen.

Det är vanliga hygien- och rengöringsrutiner för kök och servering som gäller. Ni behöver inte göra något extra med tanke på coronaviruset. Desinfektionsmedel gör att coronaviruset tappar sin förmåga att smitta.

Nej, det finns idag inget som tyder på att personer kan bli sjuka om de äter mat med coronaviruset på. Coronaviruset smittar främst via mikroskopiska droppar i luften som kommer ner i luftvägarna, inte via magtarmkanalen.

Håll dig uppdaterad om coronaviruset/covid-19

Här hittar du som företagare i Helsingborg samlad information kring vilka åtgärder som vidtas för att minska de negativa effekterna för näringslivet. Då det råder stor osäkerhet och läget kan förändras snabbt ber vi dig att hålla dig uppdaterad via myndigheternas hemsidor.

(Sidan uppdaterades senast 2 april 16:00)

Vi på Näringslivs- och destinationsutveckling vill gärna hjälpa dig och guida dig rätt. Vi finns här för att ta emot dig och lyssna på vilka utmaningar din verksamhet står inför. Vi tar också tacksamt emot information från dig om din verksamhet har resurser som på olika sätt kan vara till hjälp i den rådande situationen. Har du frågor eller information att ge nås vi här: kontaktcenter@helsingborg.se.

Ny information från Helsingborgs stad

Helsingborgs stad vidtar nu ytterligare åtgärder för att mildra effekterna för de lokala företagen med anledning av Corona/Covid-19.

Åtgärderna omfattar obligatorisk myndighetsutövning vilket innebär tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit samma beslut för sina tillstånd och tillsyn.

Åtgärderna är:

 • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter som nämns ovan får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som staden skickar ut från och med 1 april 2020.
 • De som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av sig och få anstånd i upp till 180 dagar.
 • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
 • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.

Ja till försäljning utanför butik – utan avgift

För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti.

I Helsingborg är det få butiker som har försäljning utanför butiken och nu vill Helsingborgs Stad och Helsingborg City prova hur utomhusförsäljning fungerar i större skala. Avgiftsbefrielsen är ett försök på fem månader och innebär att den butik som vill ha försäljning utanför sin butik inte behöver betala någon avgift till Helsingborgs stad.

Försäljning utanför butik ska även under perioden för det tillfälliga försöket följa de regelverk som gäller för dessa markupplåtelser:

 • En individuell bedömning görs av varje enskild ansökan.
 • Vid bedömningen tas hänsyn till trafiksituation och tillgänglighet. 1,5 meter ska lämnas kvar för gående på gångbanor. Vid mer livliga gångstråk och cykelbanor ska 2 meter lämnas kvar för gående och cyklister.
 • Varuställens kortsidor ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga bör avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Mot marken ska det finnas en tvärslå på 0,1–0,2 meters höjd.
 • Varuskyltningen som ställs ut tas in i butiken vid stängning.
 • Inga ingrepp får göras i markbeläggningen.
 • Polismyndighetens inriktning nationellt ska följas och det betyder att en ansökan ska lämnas in till Polisen från respektive butiksinnehavare, där en ansökningsavgift ska erläggas.
 • Helsingborgs Stad tar inte ut någon markhyra för varuexponering ute under perioden 1 april – 31 augusti

Om det med anledning av coronapandemin kommer statliga beslut som går emot Helsingborgs stads beslut upphör försöket omedelbart.

Information från regeringen

Den 27 mars presenterade Regeringen ett beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Mer information om beslutet finns på Polisens hemsida. 

Den 25 mars presenterade Regeringen ett nytt stödpaket som främst berör småföretag. I paketet finns ett antal förslag som innehåller tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, lånegaranti, tillfällig rabatt på lokalhyra för utsatta branscher samt att  det tidigare anståndet med skatteinbetalningar utökas. Du som driver enskild näringsverksamhet kan också få tillbaka betald preliminärskatt för 2019. Läs mer om stödpaketet på Regeringens hemsida.

Den 16 mars lanserade Regeringen ett stödpaket till näringslivet på över 300 miljarder. Bland åtgärderna finns att staten tillfälligt tar över kostnaderna för sjukskrivningar och delar av lönekostnaderna vid korttidspermitteringar. Läs mer om krispaketet.

Vill du veta mer om Regeringens arbete med anledning av det nya coronaviruset hittar du samlad information här.

Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar. Innehållet på myndigheternas sidor uppdateras kontinuerligt. Följ alltid råd och instruktioner på myndigheternas hemsidor i första hand. FAQ uppdateras efterhand som ny information kommer. Senast uppdaterad fråga hittar du överst i FAQ. 

FAQ

 • För att stötta det lokala näringslivet under coronapandemin ger Helsingborgs stad tillåtelse för butiker att bedriva försäljning utanför sin butik utan att betala avgift till staden. Avgiftsbefrielsen är ett försök som gäller från 1 april till 31 augusti. Läs pressmeddelandet i sin helhet här.
 • Tillsyn och kontroll:
  Helsingborgs stad anpassar tillsyn och kontroll så att den fungerar i samverkan med företaget.  Miljöförvaltningen avvaktar med livsmedelskontroller på vårdverksamheter och där riskgrupper finns.
 • Tillstånd:
  Verksamheter inom Helsingborgs kommun som har uteservering kan ställa i ordning dessa redan nu. Om du som företagare önskar att få tidsfrist, pausa eller avbryta tillståndsprocesser kan du kontakta din handläggare.
 • Avgifter:
  • Fakturor med obligatoriska myndighetsavgifter (*1) som nämns nedan får 180 dagars betalningstid. Detta gäller fakturor som staden skickar ut från och med 1 april 2020.
  • De som redan har fått faktura för obligatorisk myndighetsavgift, men ännu inte betalat denna, har möjlighet att höra av sig och få anstånd i upp till 180 dagar.
  • Staden debiterar inga påminnelseavgifter för dessa fakturor och skickar dem inte heller till Kronofogden.
  • Företag som har påbörjat en myndighetsprocess har möjlighet att avbryta denna mot en mindre avgift, samt i vissa fall helt utan avgift. Kontakta din handläggare för mer information om dina möjligheter.
  • NSR, avgifter inom sophämtning.
  • NSVA, avgifter inom VA.
  • Öresundskraft förlänger betalningstiden för småföretag med energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla (*2).

  *1: Tillstånd och tillsyn avseende miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd, tobakslagen. Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tagit samma beslut för sina tillstånd och tillsyn.

  *2: Beslutet omfattar cirka 5000 småföretag i Öresundskrafts nätområde Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Åstorp och deras energifakturor gällande elnät, gasnät, fjärrvärme och fjärrkyla. Som småföretag räknas de företag med en månadsfaktura för energi på upp till 20 000 kronor ex moms. Ett krav är att man inte har obetalda fakturor sedan tidigare. Anståndet kan i så fall förlängas från 30 dagars betalningstid till 60 dagar.

 • Betalningsfrister:
  Helsingborgs stads målsättning är att halvera betalningsfristen till sina leverantörer.

Det finns flera organisationer som kan hjälpa och stötta dig som företagare.

 • Coompanion Skåne har anpassat sin verksamhet för att kunna hjälpa er företagare under denna kris och ser nu till att finnas mer tillgängliga via mail och telefon för era frågor. Läs mer på Coompanions hemsida, kontakta Åsa Ohlsson på telefon 0733-63 86 23 under vardagar 09.00-16.00 eller maila asa.ohlsson@coompanion.se.
 • Almis hemsida kan du läsa om hur du gör om du behöver anstånd med amorteringar eller är i behov av finansiering.
  Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Läs mer om lånet på Almis hemsida.
 • Region Skåne har startat en företagsakut för små- och medelstora företag, tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Du når dem på 040- 6753480 eller via skane.se/foretagsakuten. Öppettider: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.
 • Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst erbjuder en öppen telefonlinje för alla nordvästskånska småföretagare, nystartade och etablerade, som vill ha stöd, hjälp och rådgivning kring vad man kan göra för att hantera konsekvenser av coronaviruset. Ring 042-18 18 20 under vardagar 08.30-12.00. Då kan du även boka ett digitalt möte.
 • Småföretagarnas Riksförbund har skapat en samlingsplats med värdefull information för dig som småföretagare. Läs mer på Småföretagarnas riksförbunds hemsida.

Andra initiativ:

 • Skillway erbjuder en timmes kostnadsfri rådgivning kring HR-frågorna som kan uppstå i samband med effekterna av coronaviruset. Kontakta maria@skillway.se så återkommer Skillway till dig inom kort.
 • Alla verksamheter i Sverige, privata som offentliga, ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. För dig som företagare kan det, beroende på vilken typ av verksamhet du driver, innebära att markera avstånd, informera, möblera om, hålla digitala möten osv. För exempelvis restauranger, caféer och barer gäller särskilda åtgärder, se nedan. Läs det fullständiga dokumentet Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (uppdaterad 1 april)
 • Från och med den 25 mars föreskriver Folkhälsomyndigheten, med stöd av smittskyddsförordningen, att restauranger, barer och caféer i hela landet behöver vidta särskilda åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar får inte förekomma utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra. Enligt föreskrifterna är det viktigt att säkra upp så att det inte blir trängsel vid eventuell köbildning. Den som ansvarar för verksamheten ansvarar för att ha rutiner för att göra risken för smittspridning så liten som möjligt. Läs utökad information här, eller på  Folkhälsomyndighetens webbsida.
 • Läs mer på Folkhälsomyndighetens informationssida ang covid-19.
 • Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare. Begränsningen är ett förbud som, om det bryts, kan resultera i böter eller fängelsestraff. Läs mer på Polisens hemsida. 
 • Regeringen utvidgar det tidigare förslaget om anstånd med skatt så även du som redovisar din moms årsvis ska omfattas av anstånd med skatteinbetalningar. Förslaget gäller moms som ska redovisas från och med den 27 december 2019 till den 17 januari. Läs mer på Regeringens hemsida.
 • För att hjälpa branscher som sällanköpshandel (t.ex kläder, leksaker och elektronik), hotell och restaurang har regeringen förslagit att påskynda omförhandling av hyror. Förslaget är att staten står för 50 procent av hyresnedsättningen och upp till 50 procent av den fasta hyran. Gäller 1 april – 30 juni 2020 och kan sökas i efterhand. Läs mer på Regeringens hemsida.
 • Regeringen föreslår att företag som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag föreslås få låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras. Läs mer på regeringens hemsida.
 • Regeringen förslår en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Förslaget föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020. Läs mer på Regeringens hemsida.
 • Den 20 mars lanserade regeringen ytterligare ett krispaket som består av tre delar. Staten utökar krediter och kreditgarantier, i första hand till mindre företag. Detta sker genom att Almi får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor, Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder som kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag samt att Exportkreditnämnden kommer fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjligheter för små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer att låna. Läs pressmeddelandet från regeringen i sin helhet här.
 • Om du drabbas av arbetslöshet och har ett företag kan du undantas från regeln om att företagande endast får läggas vilande en gång under fem år under 2020. Läs mer om regeringens krispaket för svenska småföretag.
 • Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Svar på vem, när och hur du ansöker som ersättning hittar du på Tillväxtverkets hemsida.
 • Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs. Åtgärderna bedöms kunna minska smittspridningen och därmed belastningen på vården. Det nya förslaget gäller från och med den 11 mars 2020.  Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för sjuklöner för arbetsgivare som driver aktiebolag. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.
 • Regeringen har även föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att arbetstagaren som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att arbetstagaren inte behöver lämna läkarintyg till dig. Läs mer på Försäkringskassans hemsida.  
 • Smittbärarpenning: På Försäkringskassans hemsida kan du läsa om vad det innebär för sig som har aktiebolag eller enskild firma. På Försäkringskassans hemsida kan du också ansöka om smittbärarpenning.  
 • I väntan på ändringar i lagstiftningen om anstånd kan företag och privatpersoner som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Mer information och ansökan hos Skatteverket hittar du här. 
 • Skatteverket vill påminna företagare om möjligheten att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Livsmedelsverket har samtal information för dig som driver verksamhet med kök och servering. Läs den samlade informationen på Livsmedelsverkets hemsida.

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan. Svenskt Näringsliv fortsätter att lägga nya förslag efterhand som situationen utvecklas.  

Håll dig uppdaterad via Svenskt näringslivs hemsida.

För mer regional och lokal information från Svenskt Näringsliv klicka här.

Handelskammaren följer utvecklingen kopplat till coronaviruset och de åtgärder som Regeringen, Riksbanken och Finansinspektionen presenterat och de förklarar vad de olika åtgärderna innebär för dig som företagare. Läs mer på Sydsvenska Handelskammarens hemsida. 

Region Skåne arbetar intensivt med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en mycket tuff situation. Läs mer på Region Skånes hemsida. 

Regionen har också startat en företagsakut för små- och medelstora företag, tillsammans med Almi, Invest in Skåne, Tourism in Skåne och Innovation Skåne. Du når dem på 040- 6753480 eller via skane.se/foretagsakuten. Öppettider: 09.00-12.00 och 13.00-16.00.

Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad erbjuder alla kunder möjligheten till 2-timmars fri parkering på vardagar och helger.

För de som använder kommunens parkeringsappar införs den 28 mars en möjlighet för upp till två timmars gratisparkering när de gynnar näringsverksamheterna i centrum, både vardag och helg. 

Särskilda rabattkoder lämnas ut av personal i affärer och andra näringsställen. Rabattkoden skrivs in i appen och ger kunder gratis parkering upp till två timmar. Rabattkoderna fungerar som en daglig engångskod.

Gratisparkeringen gäller i dagsläget till Valborg den 30 april. Rabattkoderna distribueras till näringsverksamheterna via Helsingborg City. 

Planeringsstödet vägleder i hur din organisation kan tänka inför eventuellt bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster samt att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till för kunna möta vårdbehovet i rådande situation. Det är regionen mycket tacksamma för! Läs mer om hur du kan hjälpa till på Region Skånes hemsida.

Med anledning av den omfattande spridningen av coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder. Läs mer på Utrikesdepartementets hemsida. 

På verksamt.se finns samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid– 19, som är viktig för dig som företagare att känna till. 

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du få svar på de vanligaste frågorna om coronaviruset, convid-19, smittvägar och övriga områden.

Arbetsmiljöverket kan du läsa om hur du som arbetsgivare kan tänka kring ert systematiska arbetsmiljöarbete utifrån coronaviruset. 

Läs fler frågor och svar på Regeringens hemsida kopplat till sjukförsäkringen. 

Besök Arbetsgivarverkets hemsida för att få mer arbetsrättslig information. 

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna. Syftet är att upprätthålla kreditförsörjningen till svenska företag. 

Riksbanken har föreslagit ett antal åtgärder som innebär att bankerna kan låna pengar hos Riksbanken till lägre ränta, att det tillförs ytterligare likviditet till det svenska finansiella systemet och att räntemarknadens funktionssätt förbättras. Är du företagare och har frågor kring lån ska du vända dig till din bank. Läs mer på Riksbankens hemsida.

At Verksamt.se they have gathered information from government agencies about the new coronavirus, covid-19, which is important for you to know about as a business owner.

At the Public Health Organisation of Sweden you can find information on their website.

Läs senaste numret av Work

Work är magasinet för och om näringslivet i Helsingborg där vi vill visa goda exempel, inspirera och sprida kunskap. Fokus ligger på det som finns högt på företagens agenda och som påverkar er i er vardag. Därför har detta nummer tema Kompetens och Rekrytering!

Tredje numret av Work.

Läs tidigare nummer av Work.

Var med och tävla om hur vi kan använda nya sensortekniken

Var du med vid näringslivsfrukosten den 11 februari? Då startade vi en tävling för kreativt tänkande om hur vi kan använda ny teknik för att mäta och styra. Ta chansen och var med och tävla du också. Skicka in ditt bidrag senast den 15 april.

Bo Lindberg som är affärsområdeschef för kommunikationslösningar på Öresundskraft berättade på näringslivsfrukosten om den lite magiska IT-infrastruktur kallad Stadshubben som finns utbyggd i Helsingborg och i flera andra kommuner. Han talade om sensorer som fångar upp signaler av olika slag där den inkommande datan sedan kan användas till att mäta och styra. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Ett exempel är att man kan mäta luftkvaliteten i klassrum och koppla det till lektionernas kvalitet, både för lärare som elever. Läs mer om Stadshubben på Öresundskrafts webbplats.

Så tävlar du

Genom att medverka i tävlingen kan du ge förslag på hur man skulle kunna använda Stadshubbens teknik. Vad skulle en sensor kunna mäta och vad skulle man ha den till? Det kan också vara en kombination av sensorer. Den mest innovativa idén som går att genomföra och som gör mest nytta vinner.

Fundera kring:

 • Vad är din drömsensor?
 • Vad kan den?
 • Vilket problem löser den?
 • Vilken nytta gör den?

Mejla ditt tävlingsbidrag till sensortavling@helsingborg.se senast den 15 april.

Vem som vinner meddelar vi på nästa Näringslivsfrukost den 5 maj

Detta kan du vinna:

 • Möte och lunch med representanter från Helsingborgs stad, H22 och Öresundskraft där vi talar om möjligheten att förverkliga idén.
 • Presentkort på en övernattning på nya Clarion Hotell & Congress SeaU. Erbjudandet gäller för två personer i ett dubbelrum med balkong ut mot sundet. Presentkortet är giltigt från öppningsdatum 15 februari 2021 till 31 december 2021.

Om tävlingen

Din drömsensor kan vara en sensor/-er som mäter något vi inte tänkt på att mäta förut. Men det kan lika gärna vara ett nytt sätt att använda en eller flera sensorer som redan finns.

Vem som helst kan delta. Samtliga tävlingsbidrag kommer att anonymiseras för juryn.
Juryns beslut kan ej överklagas. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Bedömningskriterier:

 • grad av innovation.
 • nytta för samhälle och/eller individer
 • genomförbarhet.

Jury:

 • Annette Melander Berg, näringslivsdirektör, Helsingborgs stad
 • Soraya Axelsson, ansvarig H22
 • Martin Güll, digitaliseringsdirektör, Helsingborgs stad
 • Bo Lindberg, affärsområdeschef, Öresundskraft.

Helsingborgsregionen är i toppen av Sveriges viktigaste logistiklägen

Sedan 2005 har Intelligent Logistik årligen listat Sveriges bästa logistiklägen. Den 6 februari korades Sveriges främsta logistiknav under ett arrangemang i Stockholm och i år hamnar Helsingborgsregionen på en andra plats, den bästa placeringen någonsin, som Årets Tillväxtsläge 2020.

Motiveringen lyder:

”Helsingborgsregionen gör sin bästa placering någonsin på listan och hamnar bara två poäng efter ledande Göteborg. Med 150 000 kvm tillkommande ytor 2020, gör läget också sitt överlägset bästa tillväxtår någonsin. Hamnen ökade sina containervolymer med 10,8 procent 2019 till 267 652 TEU. Läget finns mitt i ett konsumtionscentrum som växer i betydelse. Har länge varit landets centrum för livsmedelslogistik, men växer nu starkt inom TPL, e-handel och internationellt distributionsläge.”

– Att Helsingborgsregionen klättrar ytterligare i rankingen är ett kvitto på att regionen är ett av Sveriges starkaste logistiknav. Framgången bygger dels på vår starka infrastruktur med E4, E6, flera järnvägsanslutningar och Helsingborgs hamn, men också på gott samarbete mellan det offentliga, branschen och akademin, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Listan består av 25 lägen och kombinerar hårda kriterier som infrastruktur, godsflöden, marktillgång logistikstock och etablering, med mjukare värden som logistikkompetens och regionalt samarbetsklimat.

– Det är just vårt samarbete i Familjen Helsingborg som är en av nycklarna där vi aktivt arbetat för att bli en av Sveriges främsta logistikkluster, vilket nu bär frukt, säger Johan Lindberg, sekretariatschef på Familjen Helsingborg.

– Helsingborg har arbetat fokuserat för att få utväxling på ett naturligt styrkeområde. Med ett starkt logistikkluster kan och vill vi driva utvecklingen och ligga i framkant för innovationer och nya lösningar inom logistik, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborgs stad.

Här kan du läsa mer.

Tyck till om nya översiktsplanen

Helsingborgs stad arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Helsingborg. Mellan 13 januari och 15 mars kan du tycka till om ett förslag till Helsingborgs Översiktsplan 2021.

Vi har nu fokus på områdena utanför centrala staden. Stadsplan 2017 fortsätter att gälla för centralorten. Du som driver en verksamhet i någon av Helsingborgs orter är därför särskilt välkommen att läsa och tycka till om förslaget på helsingborg.se/op2021.

Översiktsplanen beskriver den långsiktiga utvecklingen av Helsingborgs fysiska miljö med målet att skapa ett hållbart Helsingborg för dig som bor och/eller verkar här. Därför är dina synpunkter viktiga!

Bakgrund

I våras träffade vi er som bor eller verkar i några av Helsingborgs orter och fick höra er syn på ortens utveckling. Resultatet använde vi bland annat för att ta fram ett förslag till Helsingborgs nya översiktsplan.

Hur skapar vi en bra livsmiljö för dig eller dem som bor och verkar här om 5, 15 eller 30 år? Hur behöver vi planera den fysiska miljön för att din verksamhet ska få möjlighet att utvecklas?

Välkommen att träffa oss och prata om förslaget till Översiktsplan 2021 på:

 • Påarps bibliotek: 28/1, 13-18
 • Mörarps skola: 29/1, 14-19
 • Bårslövs skola: 30/1, 14-19
 • Ödåkra bibliotek: 3/2, 14-19
 •  Kattarps skola: 4/2, 14-19
 • Laröds bibliotek: 10/2, 14-19
 • Rydebäcks bibliotek: 12/2, 14-19
 • Vallåkraskolan: 13/2, 14-19

Så kan du lämna synpunkter:

Via helsingborg.se/op2021
mejla stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se
brevledes till Stadsbyggnadsnämnden, 251 89 Helsingborg.

Vi finns även tillgängliga i Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, alla vardagar klockan 12:30-16:30 fram till 15 mars. Har du frågor kan du nå oss via Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00.

Att hitta talanger: en promenad i parken!

Rätt medarbetare på rätt plats i rätt tid. Kompetensförsörjningen är en superviktig fråga för många företag när flera branscher väntas sakna totalt 100 000 personer med rätt utbildning inom fem år. I Helsingborg försöker man promenera bort problemet.

1994 avskaffades den obligatoriska praon i läroplanen. 10 år senare hade det fått konsekvenser. Då hade bara hälften av 16 kommuner i västra Skåne kvar praon för alla elever. Tre kommuner hade skippat praon helt.

Samtidigt kommer kompetensförsörjningen högt på agendan för många företag. Det ska böjas i tid, det som krokigt ska bli. Och hur ska man få tag på adekvat utbildad arbetskraft om man inte börjar böja i tid, redan när skoleleverna gör de första valen på den långa vägen till en yrkeskarriär?

WorkWalk är ett sätt att börja. I slutet av november fick 90 Helsingborgsföretag besök från politiker, elever, arbetssökande och tjänstepersoner från stadens förvaltningar. 800 elever och 100 arbetssökande promenerade längs olika rutter och betade av företag på löpande band. Tanke: ge politikerna en förståelse för hur det är att driva företag i Helsingborg, ge företagen en unik möjlighet att visa upp sig, ge eleverna en chans att börja tänka. Metod: närkontakt.

Åttor på besök i lobbyn

Det var därför Victoria Borgström på Good Morning Hotel plötsligt hade ett 20-tal åttor på besök i lobbyn. Victoria är Front Office Manager på hotellet. Hon sa välkommen och skickade genast iväg eleverna till köket, receptionen och baren. På de olika stationerna fick åttorna laga köttfärs, pilla med bokningssystemet och blanda drinkar.

– Vi var med förra året också. Det är ett bra sätt att visa upp sig. Eleverna får se vad som händer i en reception, hur det funkar i ett kök. Vi vill hitta personer som är väldigt service minded, öppna, har lätt för att lära och som tycker om människor. Och så behöver de kunna vara stresståliga i vissa perioder. De som söker sig hit har ofta allt det där naturligt. Men nånstans måste vi ju mötas första gången. Och se om vi har något för varandra.

WorkWalk vill inspirera

När du i åttan och nian börjar fundera på de första vuxna stegen i livet så är det lätt att först vända sig till polarna: Vad ska du välja? När den första funderingen kanske borde vara: Kan jag göra ett riktigt smart val här? WorkWalk vill inspirera eleverna till nya och annorlunda gymnasie- och yrkesval. Lyssna inåt, vad passar dig, var finns jobben.

Martin Larsson på LP Måleri tog emot i den gamla brandstationen i Gåstebäck på nästa station, ett par hundra meter västerut från Good Morning Hotel. Han pratade om kreativitet, frihet och möjligheter – som att kunna jobba utomlands eller starta eget eller nischa ned sig till de mer nördiga skråen av måleriyrket. Sedan fick eleverna testa att måla och spackla.

– Unga behöver se vilka yrken och branscher som finns och var det finns goda möjligheter att få jobb. Det är därför vi gör den här satsningen tillsammans med näringslivet. WorkWalk växer. Nästa gång vill vi ha ännu fler företag som på ett schysst sätt visar upp sig för de talanger som ska bygga företaget i framtiden, säger Emma Frank Landgren, projektledare på Helsingborgs stads näringsliv- och destinationsutveckling.

Byt karriär och starta eget som franchisetagare?

Vill du starta ett eget företag? Då kan du bli franchisetagare. Istället för att komma på en ny affärsidé kan du betala för rätten att använda ett redan etablerat företags affärsidé och varumärke. På Franchisetorgets informationskväll lär du dig mer om att vara franchisetagare.

Vad är franchising? Ett franchisesystem består av en franchisegivare och ett antal franchisetagare där franchisegivaren hyr ut sitt varumärke och sina driftsmetoder till franchisetagaren. Med ett sådant koncept kan du slippa gå igenom de svårigheter och misstag som så många nyföretagare tvingas gå igenom till följd av bristande erfarenhet.

Informationskväll

En information- och inspirationskväll som under timmar ska ge dig en god inblick i vad det innebär att starta eget som franchisetagare.

Datum och tid: Torsdag 24 oktober 2019 klockan 18.00 – 20.00.
Plats: Radisson Blu Metropol, Carl Krooks Gata 16, Helsingborg
Pris: Kostnadsfritt

Läs mer och anmäl dig på franchisetorget.se.

Läs senaste numret av WORK

WORK01 fick ett otroligt varmt mottagande och självklart hoppas vi att magasin nummer två ska kännas lika läsvärt och intressant. Work är magasinet för och om näringslivet i Helsingborg, där vi vill visa goda exempel, inspirera och sprida kunskap.

I detta nummer har vi tittat närmare på spännande möten, partnerskap och innovativa miljöer. Lyckad innovation bygger på förståelse för behov hos kunderna och genomförandekraft. Och den bygger också på korsbefruktning, att du vågar bli utmanad och utsatt för nya saker. Man ska inte underskatta behovet av fysiska mötesplatser för detta.

Vi önskar dig en stunds givande läsning med Work, och att du ska kunna ta med något att inspireras av eller fundera på. Näringslivet i Helsingborg är mångfacetterat, precis som människorna bakom. Med andra ord har vi alla möjligheter till spännande möten och korsbefruktning!

Läs WORK på calameo.com.