Företagslotsen guidar dig rätt!

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

För att starta, etablera eller förändra din verksamhet behöver du oftast tillstånd eller lov från kommunen. Via Helsingborgs stads Företagslots får du som företagare eller förening rätt hjälp av rätt myndighet.

Läs mer om företagslotsen här!

Om du som företagare eller förening behöver hjälp att ta dig fram i en fråga som berör många myndigheter – kan du få hjälp av en lotsgrupp. Det är en kostnadsfri tjänst med syftet att göra det enklare att starta och driva företag i Helsingborgs kommun. I lotsgruppen finns de myndighetsområden som oftast är inblandade i företagsärenden. När vi arbetar med företagslotsning tittar vi på möjligheterna för dig och ditt företag att få göra det du vill. Vid ett informellt möte träffar du olika tjänstemän från de kommunala myndigheter som berör din verksamhet. Under detta möte får du svar på vilka tillstånd som krävs och hur din affärsidé på bästa sätt blir genomförbar. Det vill säga vilka utmaningar som finns, hur vi kan övervinna dem och vilka åtgärder och tillstånd som kan behövas. Lotsgruppen beslutar aldrig i frågan – det sköter varje myndighet för sig. Men du kan få snabba besked och tips om vad du behöver komplettera med och en fingervisning om hur stadens myndigheter
ställer sig.

– Många gånger måste du som företagare driva flera olika processer parallellt för att komma i mål med det du vill göra. För den som nystartar eller är i ett utvecklingsprojekt kan den offentliga byråkratin verka ogenomträngbar. Vi vill göra det enkelt för dig som företagare att få information om hur du kan förverkliga din idé. Du får tillfälle att möta stadens alla myndighetsroller för en dialog, skapa kontakter och få överblick över vad du har framför dig. På sätt sparar du tid och får ett bra underlag för hur du fortsatt ska agera för att hitta rätt bland tillstånd och regler, säger Håkan Sturesson, näringslivsutvecklare på Helsingborgs
stad och en del av lotsgruppen.

Håkan Sturesson

Två av de initiativ som tagit chansen att använda sig av företagslotsen är aktivitetshuset Mötesplats 107an som drivs av ett antal ideella föreningar och det urbana design kontoret Prefab Design System som är specialiserade på modulariserade byggsystem för bostäder.

– Vi behövde hjälp med att söka bygglov för att bygga ut vårt befintliga kök till ett tillagningskök och fick Håkan som kontaktperson. Det är en snårskog att ge sig in i när man inte är insatt i processer och förordningar. Men vi fick fantastisk hjälp med att ta fram underlag och reda ut vilka regler som gäller. Dessutom gick det fort och smidigt, säger Amelie Frostell,
Mötesplats 107an.

– Vi kontaktade kommunen gällande byggandet av ett modulärt bostadshus med 39 lägenheter på Gåsebäck i samband med H22 City Expo. Det som gjort situationen unik är att det handlar om ett tillfälligt bygglov i en stadsdel under omdaning från industri till bostäder. Vi fick ett otroligt bra bemötande genom företagslotsen och alla inblandade parter har verkligen gjort sitt yttersta för att underlätta och snabba på processen. Med endast tio månader från bygglov till färdig byggnad har vi nu visat att det är möjligt att snabbt möta behovet av funktionella, snygga och ekonomiskt överkomliga hyresrätter, konstaterar Carl Edvall Niocevski, arkitekt på Prefab Design System.

Text: Thomas Rhödin

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00