K2C

Med stort socialt engagemang i en attraktiv arbetsmiljö öppnar K2C dörrar för människor på väg till arbete och självförsörjning.

K2C vill ge människor chansen oavsett bakgrund och erfarenhet och genom detta bidrar de till Helsingborgs vision om den gemensamma staden.

Grattis, ni är en Företagsstjärna!

Läs mer om K2C på deras webbplats.