Centralteknik

Centralteknik har visat att de är en inkluderande arbetsplats genom att ge människor anställning utifrån deras förmågor och styrkor. Centraltekniks öppenhet och tolerans har skapat en fördomsfri miljö där människor får växa i sin egen takt.

Med tålamod och engagemang hjälper de människor in på arbetsmarknaden och bidrar därmed till den gemensamma staden enligt Helsingborgs vision 2035.

Grattis, ni är en Företagsstjärna!