Kompetensförsörjning

2020 beslutade Helsingborgs kommunstyrelse att ge stadens tjänstepersoner uppdraget att skapa nya arbetssätt i samarbete med berörda aktörer och det lokala näringslivet för att tillsammans förbättra den lokala kompetensförsörjningen.

I samarbetet ingår förutom näringslivet i Helsingborg: stadens förvaltningar inom arbetsmarknad, skola och fritid, näringslivskontoret på stadsledningsförvaltningen, Campus Helsingborg (Lunds universitet) och Arbetsförmedlingen.

Syftet är att hitta nya arbetssätt och tillsammans testa och utveckla nya idéer som bidrar till en bättre kompetensförsörjning.  Vi har idag pågående samarbeten inom Tech/IT, Industri/Tillverkning och Besöksnäring.

Tillsammans har vi identifierat tre prioriterade utmaningar:

  1. Matcha näringslivets behov med kompetens
  2. Attitydförändring
  3. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Målet med samarbetet är:

  • Att skapa en gemensam behovsbild och arbetssätt
  • Att stötta och komplettera pågående samarbeten
  • Att underlätta och öka näringslivets engagemang

Tillsammans med branschrepresentanter testar vi olika samarbetscase kring till exempel flexibel och branschanpassad prao, branschvaliderad gymnasieutbildning, ökad närvaro av lokala företag på Lunds universitet Campus Helsingborg m.m.

Tillsammans med alla elva kommuner i Familjen Helsingborg (Nordvästra Skåne) driver vi en YH-accelerator i syfte att öka volymen av yrkeshögskoleutbildningar som matchar näringslivets behov. För mer information besök: https://familjenhelsingborg.se/utbildning/utbildning-for-vuxna/yrkeshogskolan/foretag-och-yrkeshogskolan/

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?