Kompetensförsörjning

2020 beslutade Helsingborgs kommunstyrelse att ge stadens tjänstepersoner uppdraget att skapa nya arbetssätt i samarbete med berörda aktörer och det lokala näringslivet för att tillsammans förbättra den lokala kompetensförsörjningen.

I samarbetet ingår förutom näringslivet i Helsingborg: stadens förvaltningar inom arbetsmarknad, skola och fritid, näringslivskontoret på stadsledningsförvaltningen, Campus Helsingborg (Lunds universitet) och Arbetsförmedlingen.

Syftet är att hitta nya arbetssätt och tillsammans testa och utveckla nya idéer som bidrar till en bättre kompetensförsörjning.  Vi har idag pågående samarbeten inom Tech/IT, Industri/Tillverkning och Besöksnäring.

Tillsammans har vi identifierat tre prioriterade utmaningar:

  1. Matcha näringslivets behov med kompetens
  2. Attitydförändring
  3. Kunskaps- och erfarenhetsutbyte

Målet med samarbetet är:

  • Att skapa en gemensam behovsbild och arbetssätt
  • Att stötta och komplettera pågående samarbeten
  • Att underlätta och öka näringslivets engagemang

Tillsammans med branschrepresentanter testar vi olika samarbetscase kring till exempel flexibel och branschanpassad prao, branschvaliderad gymnasieutbildning, ökad närvaro av lokala företag på Lunds universitet Campus Helsingborg m.m.

Tillsammans med alla elva kommuner i Familjen Helsingborg (Nordvästra Skåne) driver vi en YH-accelerator i syfte att öka volymen av yrkeshögskoleutbildningar som matchar näringslivets behov. För mer information besök: https://familjenhelsingborg.se/utbildning/utbildning-for-vuxna/yrkeshogskolan/foretag-och-yrkeshogskolan/

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00