Finansiering, projektmedel och riskkapital

Söker du som nystartad eller befintlig företagare finansieringsmöjligheter? Möjligheterna till finansiering, projektmedel och riskkapital är många och här hittar du ett urval av aktörer.

Aktörer med möjligheter till finansiering

Almi

Almi erbjuder riskvillig finansiering och arbetar mycket kring att våga ta chanser. Här erbjuds hjälp i form av företagslån, riskkapital och affärsutveckling för företags alla faser.

Almis webbplats

Business Sweden

Business Sweden hjälper nya och etablerade svenska företag att öka sin globala försäljning genom subventionerade affärsutvecklingsprogram och tjänster.

Business Swedens webbplats.

Connect

Efter att ha tagit del av Connects metorer och språngbrädor blir nästa steg att nå Connects finansieringsforum. Det är i detta forum man söker ett större kapital för att kunna utveckla sin verksamhet vidare.

Connects webbplats

Region Skåne

Som skånsk småföretagare kan du söka stöd, bland annat genom så kallade affärsutvecklingscheckar inom en rad områden.

Regions Skånes webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverket samlar och koordinerar företagsstöd och finansieringsmöjligheter från en mängd aktörer, däribland olika EU-initiativ.

Tillväxtverkets webbplats

Vinnova

Vinnovas erbjuder projektmedel till företag för är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt.

Vinnovas webbplats

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?