Engagera dig

Vill du vara med och påverka utbildningsutbud, ungdomars yrkesval och lärande i stort? Då ska du engagera dig i något av följande nätverk.

YH-acceleratorn – en satsning i Familjen Helsingborg

Sedan den första februari 2020 finns det ett pilotprojekt i form av en delregional YH-accelerator som ska påskynda företagens kompetensförsörjning på både kort och lång sikt. I nuläget finns det YH-utbildningar i fem av Familjen Helsingborgs elva kommuner. Här finns en stor potential att uppvakta fler branscher och företag att engagera sig i YH-utbildningar för att säkerställa en effektivare kompetensförsörjning.

Företag, utbildningsanordnare och invånare är de grupper som har störst nytta av YH-acceleratorn. Företagen får tillgång till en effektiv form av kompetensförsörjning och YH-anordnare får stöd i att hitta förankrade kompetensbehov och företag som vill samverka kring utbildningsinsatser. För invånaren kommer det att finnas ett större utbud av YH-utbildningar att ta del av inom Familjen Helsingborg.

Har du som företagare kompetensbehov du behöver hjälp med? Hör av dig till: yhaccelerator@familjenhelsingborg.se 

YH-collection

Yrkeshögskola är en mycket framgångsrik utbildningsform som ofta leder direkt till sysselsättning på arbetsmarknaden. Inom yrkeshögskolan finns totalt 15 utbildningsområden där den studerande kan välja mellan hundratals olika yrken i hela landet och de flesta branscher är representerade. YH-utbildningarna är skräddarsydda utifrån näringslivets behov. I nordvästra Skåne finns samtliga utbildningsanordnare representerade i YH-collection, ett nätverk som verkar för att stärka YH-utbildningars roll i regionen.

Du som företagare kan engagera dig i utbildningarnas ledningsgrupper och vara med och påverka utbildningarnas direkta innehåll. Näringslivet har också möjlighet att bidra till och initiera att nya utbildningar skapas utifrån det kompetensbehov som finns i regionen.

Läs mer på yhcollection.se.

Teknikcollege

Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetens som styr. Genom att påverka utbildningarna kan ditt företag kvalitetssäkra er framtida arbetskraft. Att engagera sig i utbildningsfrågor innebär också att få välja den bästa kompetensen först. Inom Teknikcollege skapar du nämligen en direktkontakt med nästa generations medarbetare och sparar både tid och pengar för ert företag. Ett samarbete med Teknikcollege innebär att ni når ut till cirka 150 utbildningsanordnare runt om i landet.

I Helsingborg finns det flera skolor som är certifierade inom teknikcollege och du som företagare har möjlighet att påverka de lokala skolornas utbildningsutbud genom att engagera dig i den lokala styrgruppen.

Läs mer på teknikcollege.se.

IT-kompetensrådet i Skåne

IT- kompetensrådet arbetar för det livslånga lärandet vad gäller såväl kompetensutveckling som kompetensförsörjning inom IT-området. Rådet initierades av Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Mobile Heights för att skapa en dialog med företrädare för näringslivet och akademin om konkreta insatser för att möta framtidens IT-kompetensutmaning. Helsingborgs stad deltar med en representant i rådet, och du som företagare är välkommen att kontakta oss med dina inspel och tankar.

För mer information, kontakta Emma Frank Landgren på emma.frankLandgren@helsingborg.se.

PRIS – Prao i Skåne

PRIS är ett tvåårigt projekt som syftar till att öka likvärdigheten, valkompetensen och rörligheten kring prao mellan de skånska kommunerna och generera gemensamma och strukturerade former för prao, som motverkar könsstereotypa och diskriminerande strukturer. Målgruppen är de inom skolan och kommunen som arbetar med prao och de skånska arbetsgivarna. PRIS ägs och koordineras av Region Skåne i samarbete med 30 av Skånes 33 kommuner. Fyra delprojektledare ansvarar för genomförandet i samverkan med kommuner, relevanta arbetsgivare, branschorganisationer och myndigheter. Projektet startade i januari 2020 och avslutas januari 2022. PRIS är finansierat av Europeiska Socialfonden, ESF-rådet.

Samverka.nu är det digitala verktyg som används av kommunerna i nordvästra Skåne för att hantera administration kring prao. Här kan elever ansöka om praoplats och arbetsgivare erbjuda praoplatser. Har du praoplatser att erbjuda? Registrera dessa på samverka.nu eller hör av dig till: Pia Zachrison, Projektledare PRIS – Prao i Skåne, på Pia.Zachrison@helsingborg.se.

Läs mer på Familjen Helsingborgs webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00