Projekt för dig som företagare

I Helsingborg pågår flera initiativ och projekt där du som företagare kan delta, påverka och bidra. Initiativen och projekten sträcker sig från marknadsföringskampanjer för att attrahera talanger till evenemang för att öka intresset för yrken där bristen på kompetent arbetskraft är stor.

WorkWalk

En stor utmaning är att ungdomar inte söker sig till yrkesinriktade utbildningar i samma omfattning som förr och att flera branscher anses vara mer ett instegsjobb än en långsiktig yrkeskarriär. Det finns en stor utmaning för flera branscher att behålla duktiga medarbetare. Därför arrangerar Helsingborgs stad eventet WorkWalk varje år.

Syftet med WorkWalk är att elever i årskurs åtta, nio och arbetssökande ska göra företagsbesök hos olika branscher. Som företagare får ni en chans att attrahera och inspirera besökarna och visa vilka framtida möjligheter det finns inom just er bransch. Genom WorkWalk vill vi ge eleverna och de arbetssökande en bättre valkompetens inför framtidens gymnasie- och yrkesval.

Läs mer på familjenhelsingborg.se om hur ni som företag kan engagera er.

Eures – European Employment services (AF)

European Employment services (Eures) är en tjänst för arbetssökande och arbetsgivare. Kärnan är att matcha arbetssökande mot arbetsgivare mellan länderna med fokus på bristyrken. Ett syfte är att öka rörligheten i Europa. Du som är arbetsgivare i ett EU/ESS- land kan få  hjälp med frågor om rekrytering och information av en Eures-rådgivare om du vill rekrytera från ett annat EU-land.

För mer information besök Arbetsförmedlingens webbplats. 

Mind the gap

Driver du ett etablerat företag med 20-100 anställda? Har du höga tillväxtambitioner och affärsmål, som i hög utsträckning är beroende av att ha rätt personal med rätt kompetensprofiler? Saknar du överblick och arbetar reaktivt med rekrytering eller kompetensutveckling av er personal?

I Mind the gap kartlägger vi tillsammans med er det framtida strategiska kompetensbehovet, gapet mot vilka resurser ni har i dag, och utvecklar en handlingsplan för att fylla detta.

Ni får en tydlig handlingsplan för kompetensförsörjning vilket hjälper er att kompetenssäkra ert företag, som i sin tur ökar chanserna att lyckas med er tillväxt. Ni får också en tydlig bild av era affärsmål och även andra strategiskt viktiga områden att jobba med.

Vi tar ett första möte och diskuterar ert företags nuläge, tillväxtambitioner och behov av Mind the Gap.

För mer information och intresseanmälan besök almi.se.  

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00