Fakta och statistik

Turismen är mycket viktig för Helsingborgs stad. Den omsätter hundratals miljoner varje år och är en fantastisk marknadsföring. Både i Sverige och övriga världen.

Under 2018 genomfördes över 787 000 kommersiella övernattningar på stadens hotell, vandrarhem och campingar. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med närmare 2,1 procent, över 16 000, jämfört med 2017. Sedan 2012 har det skett en ökning av antalet kommersiella gästnätter i Helsingborg med hela 41 procent.

Ökningen av antalet gästnätter i Helsingborg under 2018 var lägre än för Sverige, som ökade med 3,7 procent, och lägre än för Skåne, som med över 6 miljoner övernattningar ökade med 5,5 procent. Med 13 procent av det totala antalet kommersiella gästnätter stod Helsingborg för något mer än var åttonde gästnatt i Skåne under 2018.

Antalet internationella gästnätter minskade

Antalet utländska gästnätter under 2018 minskade något till nära 179 000, vilken innebar en minskning med 2,9 procent motsvarande strax över 5 000 gästnätter. Minskningen måste dock ställas mot att antalet utländska gästnätter mellan 2016 och 2017 ökade rekordartat med drygt 28 000 eller 17,9 procent. Därmed är 2018 års siffror trots minskningen de näst högsta någonsin och fortsatt 70 000 fler än 2012, en ökning med runt 64 procent på sex år.

Turismen står i dag för 3,4 procent av den totala produktionen i kommunen. Hotell- och restaurangföretagen i Helsingborg, som är en stor del av besöksnäringen, anställer många yngre och personer med utländsk bakgrund.  Totalt är nästan 3500 årsanställda sysselsatta inom turistnäringen i Helsingborg.

Årsrapport – Besöksnäringen i Helsingborg 2018 (pdf 5,48Mb)

Turismen i Helsingborg sommaren 2018 (pdf 2,49 MB)

Årsrapport – Besöksnäringen i Helsingborg 2017 (pdf 2,84 MB)

Gästnätter sommaren 2017 (pdf 895 KB)