Fakta och statistik

Turismen är mycket viktig för Helsingborgs stad. Den omsätter hundratals miljoner varje år och är en fantastisk marknadsföring. Både i Sverige och övriga världen.

Under 2017 genomfördes nästan 771 000 kommersiella övernattningar på stadens hotell, vandrarhem och campingar, vilket innebär att Helsingborg placerar sig på platsnio bland Sveriges kommuner. Det är den högsta siffran någonsin och en ökning med närmare 1,3 procent, eller 9 678 gästnätter, jämfört med 2016.

Ökningen av antalet gästnätter i Helsingborg under 2017 var lägre än motsvarigheten för riket, som låg på 2,5 procent, men högre än för Skåne, som med 5,73 miljoner övernattningar endast ökade med 0,1 procent. Med 13,5 procent av det totala antalet kommersiella gästnätter stod Helsingborg för något mer än var åttonde gästnatt i Skåne under 2017.

Antalet internationella gästnätter ökade

Antalet internationella gästnätter ökade under 2017, medan de nationella minskade med 3 procent. Samma trend går igen i flera större städer och i Skåne som helhet. I Sverige som helt ökade dock de nationella gästnätterna med 1,9 procent.

Turismen står i dag för 3,4 procent av den totala produktionen i kommunen. Hotell- och restaurangföretagen i Helsingborg, som är en stor del av besöksnäringen, anställer många yngre och personer med utländsk bakgrund.  Totalt är nästan 3500 årsanställda sysselsatta inom turistnäringen i Helsingborg.

Turismen i Helsingborg sommaren 2018 (pdf 2,49 MB)

Årsrapport – Besöksnäringen i Helsingborg 2017 (pdf 2,84 MB)

Gästnätter sommaren 2017 (pdf 895 KB)