Fakta och statistik

Turismen är mycket viktig för Helsingborgs stad. Den omsätter hundratals miljoner varje år och är en fantastisk marknadsföring. Både i Sverige och övriga världen.

Under juni till augusti 2017 genomfördes 296 473 gästnätter i Helsingborg, en minskning med 3,2% mot sommaren 2016. Det är dock en fortsatt hög nivå mot bakgrund av att fjolåret var ett rekordår, med en ökning på 8,5% jämfört med 2015.

De svenska gästnätterna, juni till augusti 2017, var 225 809 stycken. En minskning med 9,1% mot sommaren 2016. De svenska gästnätterna minskade också i Skåne, med 6,5%, likaså nationellt minskade gästnätterna med 4,3%.

Under sommarmånaderna låg beläggningsgraden på Helsingborgs hotell på 80,5 procent vilket kan jämföras med Skånesnittet på 70,7 procent och rikssnittet på 65,5 procent.

Internationella gästnätter ökade kraftigt

För internationella gästnätter var ökningen markant, 21 procent jämfört med sommaren 2106. Totalt var antalet internationella 70 664 stycken i Helsingborg. Andelen internationella besökare stiger därmed något och står nu för nära en fjärdedel av samtliga gästnätter i Helsingborg under sommarmånaderna. Internationella gästnätter har ökat 2,2 procent totalt för Skåne och 2,8 procent för Sverige under samma period. Flest gästnätter står besökare från Tyskland för, följt av Norge och Danmark.

Turismen står i dag för 3,4 procent av den totala produktionen i kommunen. Hotell- och restaurangföretagen i Helsingborg, som är en stor del av besöksnäringen, anställer många yngre och personer med utländsk bakgrund.  Totalt är nästan 3500 årsanställda sysselsatta inom turistnäringen i Helsingborg.

Gästnätter sommaren 2017, pdf 895 kb

Läs rapporten Besöksnäringen i Helsingborg 2017, pdf.