Engagera dig

Vill du vara med och påverka utbildningsutbud, ungdomars yrkesval och lärande i stort? Då ska du engagera dig i något av följande nätverk.

YH-collection

Yrkeshögskola är en mycket framgångsrik utbildningsform som ofta leder direkt till sysselsättning på arbetsmarknaden. Inom yrkeshögskolan finns totalt 15 utbildningsområden där den studerande kan välja mellan hundratals olika yrken i hela landet och de flesta branscher är representerade. YH-utbildningarna är skräddarsydda utifrån näringslivets behov. I nordvästra Skåne finns samtliga utbildningsanordnare representerade i YH-collection, ett nätverk som verkar för att stärka YH-utbildningars roll i regionen.

Du som företagare kan engagera dig i utbildningarnas ledningsgrupper och vara med och påverka utbildningarnas direkta innehåll. Näringslivet har också möjlighet att bidra till och initiera att nya utbildningar skapas utifrån det kompetensbehov som finns i regionen.

Läs mer på yhcollection.se.

Teknikcollege

Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetens som styr. Genom att påverka utbildningarna kan ditt företag kvalitetssäkra er framtida arbetskraft. Att engagera sig i utbildningsfrågor innebär också att få välja den bästa kompetensen först. Inom Teknikcollege skapar du nämligen en direktkontakt med nästa generations medarbetare och sparar både tid och pengar för ert företag. Ett samarbete med Teknikcollege innebär att ni når ut till cirka 150 utbildningsanordnare runt om i landet.

I Helsingborg finns det flera skolor som är certifierade inom teknikcollege och du som företagare har möjlighet att påverka de lokala skolornas utbildningsutbud genom att engagera dig i den lokala styrgruppen.

Läs mer på teknikcollege.se.

IT-kompetensrådet i Skåne

IT- kompetensrådet arbetar för det livslånga lärandet vad gäller såväl kompetensutveckling som kompetensförsörjning inom IT-området. Rådet initierades av Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Mobile Heights för att skapa en dialog med företrädare för näringslivet och akademin om konkreta insatser för att möta framtidens IT-kompetensutmaning. Helsingborgs stad deltar med en representant i rådet, och du som företagare är välkommen att kontakta oss med dina inspel och tankar.

För mer information, kontakta Emma Frank Landgren på emma.frankLandgren@helsingborg.se.