Skicka meddelande till Helsingborg kontaktcenter

Fält markerade med * är obligatoriska.

För att kunna återkoppla i ärendet behöver vi dina kontaktuppgifter. Vänligen lämna uppgifter om det sätt du önskas nå på.

You must confirm you're not a robot.

När du skickar in formuläret kommer vi att hantera dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Uppgifterna kommer inte att användas i något annat syfte och kommer att raderas när ärendet är avslutat. Om ärendet kräver det kan dina uppgifter delas med en leverantör till oss.