Är du en av stadens leverantörer?

Då är du en extra viktig samarbetspartner!

Helsingborg stad är kund till många företag. Som en del i vårt samarbete kommer vi överens om hur vi tillsammans kan stödja människor ut i arbete. Vi vill vara kund till ett näringsliv som tar socialt ansvar och bidrar till en hållbar och inkluderande stad.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?