Musikparken

Musikparken är en mysig plats vid Södergatan omfamnad av träd och grönska. Även om det är en central plats på Söder känns den därför ändå avskild.

Kortfakta om Musikparken:

*Detta är en uppskattning. Den faktiska publikkapaciteten avgörs av evenemangets specifika förutsättningar.

Bokningsinformation:

Om du vill använda den här platsen för ett evenemang behöver du ansöka om tillstånd från polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Så ansöker du om tillstånd.

Särskilda förutsättningar:

Du behöver ta särskild hänsyn till boende och närliggande verksamheter när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

Infart till parken blockeras med pollare. För att kunna sänka pollaren behöver du kvittera ut en nyckel hos stadsbyggnadsförvaltningen.

Transporter till och från platsen:

Motorfordonstrafik är inte tillåten inne i parken. Du måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon. För att få det behöver du oftast en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). Se mer information om trafikanordningsplaner.

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. På Helsingborgs stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktioner som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3, alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Läs mer om bärighetsklasser på Trafikverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 — 17:00

Torsdag: 08:00 — 18:00

Fredag: 08:00 — 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00