Ångfärjeparken

Ångfärjeparken ligger mellan kongresshotellet SeaU och The Tivoli och är en park med härlig sundsutsikt, grönska och en spännande fontän. Här finns utrymme för olika evenemang och gott om sittplatser där besökare slå sig ner. Ångfärjeparken öppnade upp för besökare i mitten av juni 2021.

Kortfakta om Ångfärjeparken:

*Detta är en uppskattning. Den faktiska publikkapaciteten avgörs av evenemangets specifika förutsättningar.

Bokningsinformation:

Om du vill använda den här platsen för ett evenemang behöver du ansöka om tillstånd från polisen. Polisen utfärdar tillståndet i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen.

Så ansöker du om tillstånd.

Särskilda förutsättningar:

Du behöver ta särskild hänsyn till boende och närliggande verksamheter när det gäller ljudnivå, trygghet och tillgänglighet.

På evenemangsplatsen finns en fontän, en skålformad ellips med 9 centimeter fall från insidan av rännan till centrumbrunnen. Se bild på fontänen med mått (jpg, 581 kB). Om ditt evenemang kräver det är det möjligt att få den avstängd till självkostnadspris.

Det är inte tillåtet att förankra något i gräsmattan eftersom det kan skada bevattningsanläggningen under den.

Det är heller inte tillåtet att ställa upp motorfordon (till exempel foodtruck eller utställningsbil) på gräsytan.

Ytan mellan havet och statyn Sjöfartsgudinnan är en kajkant. Av bärighetsskäl tillåter vi inga anordningar på den ytan.

Transporter till och från platsen:

Du måste ha färddispens för att komma till evenemangsytan med motorfordon. För att få det behöver du oftast en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan). Se mer information om trafikanordningsplaner.

Bärighet beskriver hur tunga fordon en bro eller väg får belastas med. Bärighetsklassen (BK) avgör vilka fordonsvikter som är tillåtna på vägen eller bron. På Helsingborgs stads gator gäller generellt bärighetsklass 2, BK 2. Evenemangsplatser är ofta torg och andra ytor som inte är körbanor. Fordon som kör här kan skada yta eller konstruktioner som finns under ytan. Därför finns särskilda begränsningar för fordons last och vikter på de flesta platser. Generellt kan vi säga att evenemangsplatserna har bärighetsklass 3, BK 3, alltså en lägre bärighet än en vanlig gata.

Läs mer om bärighetsklasser på Trafikverkets webbplats.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08:00 - 17:00

Torsdag: 08:00 - 18:00

Fredag: 08:00 - 17:00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00